Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Åby entré, del av Åby 1:27

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostäder samt lokaler med verksamheter.

Den 26 augusti 2013 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som utreder möjligheten till bostäder, kontor och/eller serviceverksamhet. 

Planförslaget innebär i korthet 315 nya bostäder samt lokaler för verksamheter. Den nya bebyggelsen ska bidra till den övergripande målsättningen om Västerhaninge som innebär en trivsam och trygg småstadsmiljö med en variation av byggnader, aktiviteter och rum. Planförslaget ska ge ett intressant tillskott till Västerhaninges stadsbild genom en variationsrik utformning av bebyggelsen.

På denna länk finns en 3D-modell över planförslaget.

Meddelande om granskningsutlåtande

Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2023-07-05 – 2023-09-07 . I samband med detta har berörda myndigheter, fastighetsägare, boende med flera haft möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Efter granskningstiden har ändringar gjorts i planförslaget vilket framgår av granskningsutlåtandet som finns att ta del av nedan. I granskningsutlåtandet finns också kommunens bemötande kring de synpunkter som kom in under granskningen. Granskningsutlåtandet finns också att ta del av i Haninge kommunhus foajé, måndag – onsdag 8-17, torsdag 8-18 och fredag 8-15. Detaljplanen beräknas antas av Kommunfullmäktige den 2024-06-17.

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående detaljplan

Det här är klart
Uppdrag: 26 augusti 2013
Samråd: 20 juni - 5 september 2016
Granskning: 5 juli - 7 september 2023

Det här är kvar
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2024