Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Åby entré, del av Åby 1:27

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostäder samt lokaler med verksamheter.

Den 26 augusti 2013 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som utreder möjligheten till bostäder, kontor och/eller serviceverksamhet. Detaljplaneförslaget har under perioden 2023-07-05 – 2023-09-07 funnits tillgänglig för granskning med berörda myndigheter, fastighetsägare, boende med flera. 

Planförslaget innebär i korthet 315 nya bostäder samt lokaler för verksamheter. Den nya bebyggelsen ska bidra till den övergripande målsättningen om Västerhaninge som innebär en trivsam och trygg småstadsmiljö med en variation av byggnader, aktiviteter och rum. Planförslaget ska ge ett intressant tillskott till Västerhaninges stadsbild genom en variationsrik utformning av bebyggelsen.

På denna länk finns en 3D-modell över planförslaget.

Vad händer nu?

Efter granskningen håller nu alla synpunkter på att sammanställas i ett granskningsutlåtande. 

Ni kan se alla planhandlingar och utredningar digitalt, se lista på handlingar och utredningar nedan.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående detaljplan

Det här är klart
Uppdrag: 26 augusti 2013

Samråd: 20 juni - 5 september 2016

Granskning: 5 juli - 7 september 2023

Det här är kvar
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023