Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillgänglighetsredogörelse för Haninge kommuns webbplatser

Haninge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur haninge.se och en stor del av våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och våra kända tillgänglighetsproblem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att alla delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Vi arbetar med att åtgärda de tillgänglighetsproblem som är kända för oss.
Vår ambition är att våra webbplatser och deras innehåll minst ska uppnå standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Tillgänglighetsproblem

Allmänt

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Bilder kan sakna alt-texter.
 • Rubriker är inte alltid korrekt kodade och följer inte alltid en korrekt struktur.
 • På vissa sidor används samma destination till olika länktexter eller det omvända att länktexten används för flera olika destinationer.
 • Videofilmer saknar texter.

För dig som använder skärmläsare

 • Det saknas funktion för att hoppa över upprepat innehåll.
 • Innehåll är inte alltid grupperat och uppmärkt så att det går att navigera på sidan på ett standardiserat sätt.
 • Vissa ikoner, knappar och fältetiketter saknar namnsättning och information om sin funktion när du använder skärmläsare.
 • Innehåll på annat språk är inte angett i koden, vilket medför att innehållet inte presenteras korrekt när det presenteras av skärmläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

 • Delar av haninge.se visar inte tillräckligt tydligt var tangentbordsfokus är.
 • Innehållet kommer inte alltid i en logisk ordning för dig som navigerar med hjälp av tangentbord. Ibland måste du till exempel backa för att komma åt visst innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Haninge kommuns intranät, hint.intranät.se.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta Haninge kommun

Om du behöver innehåll från våra webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du kontakta oss.

Skicka e-post till haningekommun@haninge.se

eller

Ring 08-606 70 00

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Så här jobbar vi med att säkerställa tillgängligheten på våra webbplatser

Vi använder verktyget Siteimprove för att samla in information om såväl tekniska, pedagogiska som redaktionella tillgänglighetsproblem.
Vi arbetar kontinuerligt under året med att åtgärda tillgänglighetsbrister i vår förvaltning av våra webbplatser.

Webbplatser som denna redogörelse omfattar

 • Haninge.se, publicerad 27 oktober 2015
 • Intranätet HINT, publicerad 24 januari 2018
 • Södertörns överförmyndarnämnd, publicerad 3 december 2019
 • Tornbergetfastigheter.haninge.se, publicerad 14 april 2020

Skolwebbplatser, publicerade 22 augusti 2018

 • trombonensforskola.haninge.se
 • tamburinensforskola.haninge.se
 • trummansforskola.haninge.se
 • dragspeletsforskola.haninge.se
 • aspensforskola.haninge.se
 • hasselnsforskola.haninge.se
 • syrenensforskola.haninge.se
 • duvansforskola.haninge.se
 • gladansforskola.haninge.se
 • talgoxensforskola.haninge.se
 • gudoforskola.haninge.se
 • fjaderkobbensforskola.haninge.se
 • graskobbensforskola.haninge.se
 • knallensforskola.haninge.se
 • segelkobbensforskola.haninge.se
 • blasippansforskola.haninge.se
 • langbalingsforskola.haninge.se
 • hemsoforskola.haninge.se
 • lidaforskola.haninge.se
 • speldosansforskola.haninge.se
 • ribbyforskola.haninge.se
 • ornoforskola.haninge.se
 • utoforskola.haninge.se
 • muskoforskola.haninge.se
 • dalaroforskola.haninge.se
 • alprosensforskola.haninge.se
 • gunneboforskola.haninge.se
 • kastanjensforskola.haninge.se
 • tallensforskola.haninge.se
 • ekensforskola.haninge.se
 • alensforskola.haninge.se
 • vendelsogardsforskola.haninge.se
 • skeppetsforskola.haninge.se
 • nytorpsforskola.haninge.se
 • parkostsforskola.haninge.se
 • abyforskola.haninge.se
 • vargbergetsforskola.haninge.se

Skolwebbplatser publicerade 6 september 2018

 • batsmansskolan.haninge.se
 • dalaroskola.haninge.se
 • muskoskola.haninge.se
 • masoskolan.haninge.se
 • ornoskola.haninge.se
 • runstensskolan.haninge.se
 • utoskola.haninge.se
 • riksappletsgymnasium.haninge.se
 • fredrikabremergymnasiet.haninge.se
 • centrumvux.haninge.se
 • andensforskola.haninge.se
 • fasanensforskola.haninge.se
 • tjadernsforskola.haninge.se

Skolwebbplatser publicerade 19 september 2018

 • brandbergsskolan.haninge.se
 • hagalyckebyskolan.haninge.se
 • hoglundaskolan.haninge.se
 • kvarnbacksskolan.haninge.se
 • ribbybergsskolan.haninge.se
 • ribbyskolan.haninge.se
 • svartbacksskolan.haninge.se
 • soderbymalmsskolan.haninge.se
 • tungelstaskola.haninge.se
 • vikingaskolan.haninge.se
 • vendelsomalmsskolan.haninge.se
 • abyskolan.haninge.se
 • skogslindensforskola.haninge.se

Skolwebbplatser publicerade 2020

 • pirensforskola.haninge.se (3 juli)
 • nakterhusskolan.haninge.se (7 augusti)
 • nakterhusforskola.haninge.se (7 augusti)

Skolwebbplatser publicerade 2021

 • tarningensforskola.haninge.se (18 juni)

Senast uppdaterad: 20 juni 2022