Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Tungelsta

Tungelsta kan förtätas utmed pendeltågsstationen. Men områdets förutsättningar försvårar utvecklingen och påverkar utbyggnadstakten.

Tungelsta Tungelsta Foto: Haninge kommun

Tungelsta har karaktären av en trädgårdsstad. Här berättar de många äldre växthusen, den småskaliga bebyggelsen och trädgårdsparken om platsens arv och historia.

Dessa värden är viktiga att ta hänsyn till, när området utvecklas i framtiden. Det är även viktigt att en tydlig centrumkärna skapas, så att Tungelsta knyts ihop med omgivande Krigslida, Hammarängen och Lillgården.

Stadsutvecklingen i Tungelsta är främst inriktad på förtätning i närheten av pendeltågsstationen. Här finns ytor för ny bebyggelse och potential för utveckling. Tanken med framtida utveckling är att, i centrala Tungelsta, skapa en attraktiv miljö som bidrar med stadsmässiga kvaliteter.

Mer information om det strategiska planarbetet för Tungelsta och Krigslida finns här: Förstudie för Tungelstaområdet

Områdets förutsättningar försvårar en utveckling. Det finns en del problem som behöver lösas, som rör trafiksituation och vägnät, översvämningsrisk samt möjligheten att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Dessa frågetecken behöver rätas ut för att utbyggnaden ska kunna ta fart – ett arbete som nu påbörjats i och med framtagandet av ny vattentjänstplan och ny översiktsplan.

Kommunen arbetar med två detaljplaneprojekt i Tungelsta. Utifrån områdets förutsättningar, finns inte möjlighet att starta upp ytterligare projekt före 2027.

Pågående planer och projekt

Vreta 5:3

Ålsta 27:1 och Ålsta 27:2

Vattentjänstplan

Översiktsplan

Gällande planprogram

Gällande detaljplaner i Tungelsta

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 14 juni 2024