Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Västerhaninge

I Västerhaninge pågår ett flertal detaljplaneprojekt som skapar förutsättningar för bostäder, verksamheter och skolor. Just nu pågår detaljplanarbete i bland annat Västerhaninge centrum och Åby. Utvecklingen i Västerhaninge är inriktad på att planera centralt och i närheten av kollektivtrafik.

Bebyggelsen i Västerhaninge har tillkommit under flera epoker och har därför många olika kvaliteter. Västerhaninge karaktäriseras av varierande bebyggelse, uttryck och former. I utvecklingen av Västerhaninge är det betydelsefullt att ta hänsyn till områdets historia för att se till att en ny tilltalande miljö skapas som harmoniserar med befintlig struktur. I planeringen är det även viktigt att se till att det skapas en blandning mellan olika boendeformer, bostadstyper, arbetsplatser och verksamheter. När Västerhaninge får nya bostadsområden behöver nya grönområden, parker och torg tillkomma eftersom det finns en brist på det i dagsläget.

Pågående detaljplaner

Västerhaninge centrum

Åby entré

Åby 1:136 med flera "Nytorps skola" 

Fors verksamhetsområde

Ny simhall i Västerhaninge

Åby 1:39

Kommande detaljplaner

Ribby 1:392, Ribby Gård

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 14 juni 2024