Kungörelser planavdelningen

Underrättelser om detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

KONTAKT

Planavdelningen

För frågor om pågående detaljplaneprojekt

plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 januari 2023