Aktuellt

En bro för cykel, gång och biltrafik.

2022-11-03
Ökad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter längs Torfastleden i Vendelsö

Under året har arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs med Torfastleden i Vendelsö pågått. Nu är den första sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden färdig och har öppnats upp för biltrafik igen. Under hösten fortsätter arbetet på sträckan mellan Gudöbroleden och Järnåldersringen. I december 2022 kommer hela sträckan att vara färdigbyggd.

Flicka tittar ned i en insektshåv

2022-10-21
Högre gräs och ängsblommor positivt för den biologiska mångfalden

Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare i Haninge kommun berättar om projektet med att låta gräset växa högt och låta ängsblommorna blomma som nu har pågått i tre år. Projektet har medfört nya och förändrade arbetssätt i form av en mer hållbar gräsklippning med en minskning av avgaser, utsläpp, transporter och klipptid för gräsklippare. Det har också visat sig att projektet gjort skillnad när det kommer till att gynna den biologiska mångfalden.

Flygvy över köksträdgården i Höglundaparken i Jordbro

2022-10-14
Tack för hjälpen med utvecklingen av Höglundaparken

Vi vill med denna härliga återblick till sommaren i Höglundaparken tacka er Jordbrobor för er värdefulla hjälp i utvecklingen av parken. Den står sedan försommaren klar efter två års upprustningsarbete. Ett arbete som utgått från inkomna önskemål och förbättringsförslag från invånarna som under 2019 deltog i medborgardialogen Nyfiken park.

Felanmälan

Meddela oss om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö, exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen.

Felanmälan

Akut fel?
Under kontorstid: Ring kommunens växel 08-606 70 00
Övrig tid: Se kommunens journummer

SMOHF

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer om SMOHF...

Senast uppdaterad: 7 september 2022