Aktuellt

Vy från Söderhags udde med inklippta illustrationer

2023-02-22
Hjälp oss utveckla en ny lekplats vid Söderhags udde

Under 2023 planerar vi för att utveckla grönområdet vid Söderhags udde och Vegavägen med mer lek, aktivitet och vistelse. Vi bjuder därför in dig som bor i området att tycka till om utvecklingen av platsens innehåll. Du kan lämna in dina förslag till oss via haninge.se/synpunkter fram till den 31 mars.

En flytbrygga som ligger förtöjd vid en kaj. En grävskopa står vid kajkanten.

2023-01-27
Nu renoverar vi Dalarö kaj

Dalarö kaj och dess konstruktion har nått sin tekniska livslängd och behöver därför renoveras.

Gång- och cykelbana

2023-01-19
Genomförda trafikprojekt 2022 – för ett hållbart, trafiksäkert och tillgängligt Haninge

Haninge kommun ansvarar för nybyggnation och underhåll av kommunala vägar, gång- och cykelbanor. Vårt mål är att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga. Flertalet åtgärder där syftet var att förbättra våra gemensamma vägar, gång- och cykelbanor utifrån dessa mål genomfördes under 2022. Här kan du läsa om de större projekten som blev klara under 2022.

Felanmälan

Meddela oss om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö, exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen.

Felanmälan

Akut fel?
Under kontorstid: Ring kommunens växel 08-606 70 00
Övrig tid: Se kommunens journummer

SMOHF

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer om SMOHF...

Senast uppdaterad: 9 december 2022