Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bygga, trafik och miljö

Ska du bygga nytt, ändra eller riva eller vill ha koll på detaljplaner och pågående byggprojekt? Funderar du på något som rör vatten och avlopp eller återvinning? Vill du veta mer om parkering, sandsopning, snöröjning, cykelvägar eller hållbart resande? Eller är du nyfiken på Haninges natur, parker och lekplatser?

Aktuellt

2024-06-27
Trädgårdsliv på torget – årets sommarblomstema

Årets sommarblomstema Trädgårdsliv på torget hakar på vårens populära blomsterhink och spinner vidare på vad vi tillsammans kan göra för att gynna den biologiska mångfalden på kommunens gator och torg.

2024-06-26
Detaljplan för Kolbotten och Västra Vadviken antagen

På kommunfullmäktige den 17 juni antogs detaljplanen för Kolbotten och Västra Vadviken (Dalarö etapp 2a). Detaljplanen medger utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt även för permanentboende genom utökade byggrätter för 103 fastigheter i området.

2024-06-25
Rensning av sly längs med gator och gång- och cykelbanor

Nu startar vi upp säsongens slåtterarbete. Det vill säga att vi klipper gräs och tar bort sly längs med kommunens vägar och gång- och cykelbanor. Detta för att säkerställa trafiksäkerhet och vattenavrinning men även för att säkra vägarnas hållbarhet och att förbättra vägnätet.

Felanmälan

Meddela oss om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö, exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen.

Felanmälan utemiljö

Akut fel?
Under kontorstid: Ring kommunens växel 08-606 70 00
Övrig tid: Se kommunens journummer

SMOHF

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer om SMOHF...

Senast uppdaterad: 4 juli 2024