Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner Handen

I Handen pågår en utveckling som syftar till att stadsdelen ska gå från förort till stad. Målet är att Handen tillsammans med övriga delar i Haninge stad ska ha omkring 60 000 invånare år 2050. Handen växer genom förtätning längs befintliga gator. På så vis omvandlas storskaliga trafikmiljöer till mer intima stadsrum. Målet är att skapa en tät, blandad, sammankopplad, grön och livfull stad. 

Målbild: Mandaworks.

I Handen pågår många olika detaljplaneprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för fler bostäder, verksamheter och service. En av de mest visuella förändringarna och stadsbyggnadsprojekt som sker idag är förverkligandet av Haningeterrassen som utvecklas till nya kvarter med service och en ny bussterminal. I den framtida utvecklingen av Handen planeras att olika storskaliga gatumiljöer omdanas till trevliga stadsgator för att skapa förutsättningar för folkliv och tryggare rörelsestråk. Vid omvandling i befintliga områden skapas möjligheter att skapa nya offentliga platser och parker. 

Ett långsiktigt mål för Handens utveckling är att koppla samman stadsdelen med Vega och Brandbergen genom att bland annat utveckla områdena kring Port 73 och Handens industriområde.

Pågående detaljplaner

Söderbymalm 3:380 m.fl., Haninge centrum

Kolartorp 5:1, fd Stalands möbler

Söderbymalm 3:468 med flera, Handenterminalen

Söderby 6:4 och Söderby 6:5

Söderbymalm 3:482, Riksäpplet etapp 1

Kommande detaljplaner

Söderbymalm 3:43 med flera, Midgård

Söderbymalm 3:273 med flera, Vallagränd

Gällande detaljplaneprogram

Port 73, detaljplaneprogram

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 15 maj 2024