Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för landsbygd och skärgård

Haninges stadsnära landsbygd och öppna kust- och skärgårdsmiljöer är viktiga för kommunens identitet. Även här tas nya detaljplaner fram.

Dalarö och skärgården

I skärgården utgör Dalarö den största orten dit den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen koncentreras. Dalarö fortsätter växa genom att fler erbjuds möjlighet att både bo kvar och att flytta till orten. Ny bebyggelse kan framför allt tillkomma i områdena Schweizerdalen, Kolbotten, Tegelbruket och Kattvik, dit kommunalt VA planeras. I övriga kustnära lägen tillkommer bebyggelse i huvudsak i anslutning till befintlig bebyggelse, där det finns förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och där fler bostäder inverkar positivt på förutsättningarna för det lokala småskaliga näringslivet.

Landsbygd

På landsbygden är det viktigt att behålla det öppna landskapet och kultur- och naturvärdena och så långt som möjligt spara värdefulla jordbruks- och skogsmarker. Vid byggande på landsbygden ska hänsyn också tas till de kulturhistoriska värdena och förändringar sker endast om områdets natur- och kulturvärden inte skadas påtagligt. Ny bebyggelse tillkommer primärt i anslutning till befintlig bebyggelse med förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning.

Pågående detaljplaner

Dalarö etapp 2A, Kolbotten och västra Vadviken

Karlslunds marina

Arbottna 1:28 etapp 1a

Laga kraftvunna detaljplaner

Sundby 7:349

Kommande detaljplaner

Dalarö etapp 2B, Holmdalen

Dalarö 4:4

Planprogram

Planprogram för Årsta Slott och dess omgivning

 

GÄLLANDE DETALJPLANER

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 8 mars 2024