Engagera dig och påverka

Du som bor i Haninge kan vara med och påverka hur din kommun ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Här nedan ser du andra sätt att påverka och vara delaktig i din kommuns utveckling.

Ungdomar som diskuterar och tittar gemensamt på en smartphone Foto: Mostphotos

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter eller förslag på hur vi kan förbättra kommunens verksamheter och fysiska miljöer? Du kan lämna in en eller flera synpunkter inom kommunens alla verksamhetsområden. Synpunkten skickas till berörd förvaltning och om du lämnat kontaktuppgifter får du inom kort återkoppling på det du skickat in.

Lämna synpunkt eller förslag till Haninge kommun

Felanmälan

Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, brister i snöröjning eller nedskräpning ska du i stället skicka in en felanmälan.

Skicka felanmälan till Haninge kommun

Medborgarförslag

Genom medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Du behöver vara folkbokförd i Haninge kommun för att lämna in medborgarförslag. Det kan du göra exempelvis genom att använda ett formulär här på webbplatsen. Observera att om det är en synpunkt som du vill skicka in så ska du istället använda formuläret på sidan Synpunkter.

Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens ansvarsområde att göra och ska handla om ett specifikt ämne. Varje medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget.

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Lämna medborgarförslag till Haninge kommun

Speakapp

Reklam för SpeakAppFör unga finns förutom de övriga verktygen även SpeakApp. En app där man kan lägga ett e-förslag, svara på en snabbfråga från politiker och tjänstemän och skicka in åsikter till ungdomsrådet. Är du under 25 och på ett smidigt sätt vill påverka  kommunen? Ladda ned appen!

Läs mer om SpeakApp här

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020