Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner Norrby

Norrby planläggs i tre etapper. Förnyelseplaneringen innebär att Norrby förses med kommunalt VA och att vägstandarden förbättras för att området ska fungera för ett permanentboende. Planläggningen innebär också en förtätning med bostäder.

Karta som visar etappindelningen. Planläggning av Norrby görs idag i tre etapper. Foto: Haninge kommun

Så utvecklas Norrby

Norrby ligger i Haninge kommuns norra del, mellan Drevviken i väster och Norrbyskogen i öster. Bebyggelsen utgörs idag av en blandning av fritidshus och hus för permanentboende.

Området har en småskalig karaktär, som bitvis präglas av ett mycket kuperat landskap, lummighet och gles bebyggelse. Rester av jordbrukssamhället lever kvar i form av ängspartier. Norrby har en god tillgång till rekreationsområden, och har samtidigt ett centralt läge med närhet till Vendelsö, Vega, Tyresö och Haninge centrum.

Planläggningen innebär en förtätning med bostäder i Norrby, både med friliggande villor och på vissa platser med rad- och kedjehus.

Pågående planarbete 

Detaljplan för Norrby, södra etappen

Detaljplan för Norrby, mitten etappen

Detaljplan för Norrby, norra etappen 

Detaljplaneprogram

Norrby gärde

Norrby planprogram

 

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 18 mars 2024