Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stadsutveckling, planer och byggprojekt

Haninge är inne i en expansiv fas och har nyligen passerat 100 000 invånare i kommunen. Vi bygger en ny regional stadskärna, ny företagspark och nya bostäder. Läs om den regionala stadskärnan och andra pågående plan-, bygg- och utvecklingsprojekt i kommunens olika delar. Här hittar du även Haninge kommuns översiktsplan samt information om våra utvecklingsprogram.

Pågående plan- och byggprojekt i kommundelarna

Här finner du information kring vad som planeras och byggs i respektive kommundel. Du hittar också respektive planer och byggprojekt under detaljplaner samt byggprojekt ovan.

Utvecklingsprogram

Ett utvecklingsprogram ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett område.

Här hittar du utvecklingsprogram för Brandbergen, Dalarö, Tungelsta, Vendelsö och Västerhaninge samt information om Hemfosa och utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge stad

Markförsäljning

Vår markreserv är begränsad. Därför bedöms varje försäljning av kommunal mark noggrant. Vi ser försäljningen av mark som en del av vår vision om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer om markförsäljning här

Senast uppdaterad: 8 juli 2024