Nyheter

Campingeld

2022-06-23
Eldning avrådes

Räddningstjänsterna i Stockholms län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet gäller från och med kl. 12.00 den 23 juni och gäller tills vidare.

Visualisering av idé till ny bebyggelse

2022-06-23
Detaljplanen för Dalarös hotell Bellevue har antagits av kommunfullmäktige

Detaljplanen för Dalarö 3:4 och 3:5 innebär att fastighetsägaren varsamt kan bygga om hotellbyggnaden till lägenheter och uppföra tre nya bostadshus nedanför hotellet. – Detaljplanen går i linje med gällande översiktsplan som lyfter vikten av att medborgarna ska erbjudas möjlighet att kunna bo kvar eller flytta till Dalarö, säger Anna Härlin, planchef på Haninge kommun.

Människor sitter i en grönskande  park.

2022-06-22
Träffa en ny kompis!

Passa på att lära känna en ny Haningebo när Kompis Sverige bjuder in till lunchpicknick med underhållning.

Ett lägenhetshus med blå balkonger

2022-06-22
Färre hemlösa i Haninge kommun

Haninge kommun genomförde under november 2021 en kartläggning av hemlöshet och resultatet visar att antalet personer i hemlöshet har minskat med 4,5 procent sedan föregående kartläggning. Dessutom har antalet hemlösa seniorer nästan halverats. Antalet personer som bedöms kunna klara av ett eget boende utan stöd ökar däremot, vilket är en fortsatt utmaning för kommunen.

Visselblåsare

2022-06-21
Den nya utökade visselblåsarlagen – så ska den fungera i praktiken

Den nya utökade visselblåsarlagen (lagen för personer som rapporterar om missförhållanden) började gälla i december 2021 men kommunen har haft till juli 2022 på sig att genomföra de ändringar som krävs.

En glad kvinna med blont axellångt rakt hår vid skrivbord med datorskäm.

2022-06-20
Ny förvaltningsdirektör för social- och äldreförvaltningen

Den 3 oktober 2022 tillträder Lotta Wigen som ny förvaltningsdirektör för social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun. Lotta efterträder nuvarande förvaltningsdirektör Siw Lidestål, som går i pension i höst.

E-tjänster

Utför dina ärenden när det passar dig, utan att du behöver kontakta oss.

E-tjänster och blanketter

Felanmälan

Här kan du anmäla om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö.

Felanmäl trafik- och utemiljö

Jobba hos oss

Utvecklas med oss och var med och forma kommunens framtid!

Jobba inom kommunen

Evenemang

måndag 27 juni

Naturpass/cykelpass

Rudans friluftsområde resp. Hanveden och Muskö samt hela Haninge för cykelpass

Handens Handbollscamp

Torvalla Träningshall

Teaterläger för unga 13-18 år

Ormteatern

Sommaraktivitet - tennis, padel, badminton, bordtennis

Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb

Sommarbasket

Höglundaskolans utomhusbasketplan, Måsöskolan på skolgården, Vendelsömalmsgropens basketplaner

måndag 27 juni

Naturpass/cykelpass

Rudans friluftsområde resp. Hanveden och Muskö samt hela Haninge för cykelpass

Handens Handbollscamp

Torvalla Träningshall

Teaterläger för unga 13-18 år

Ormteatern

Sommaraktivitet - tennis, padel, badminton, bordtennis

Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb

Sommarbasket

Höglundaskolans utomhusbasketplan, Måsöskolan på skolgården, Vendelsömalmsgropens basketplaner