Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner Brandbergen

I Brandbergen pågår ett flertal olika stadsbyggnadsprojekt. Ambitionen är att utveckla Brandbergens gatumiljöer till stadsmiljö med plats för bostäder, kultur och service.

Brandbergen har ett centralt läge i kommunen och är en del i den omvandling som syftar till att utveckla Haninge stad.

Här pågår ett flertal olika stadsbyggnadsprojekt. Bland annat ska centrumet omvandlas och fler bostäder och verksamheter ska tillkomma.

I framtiden planeras en förtätning på ett flertal ställen i stadsdelen. Ambitionen är att utveckla Brandbergens gatumiljöer till stadsmiljö med plats för bostäder, kultur och service.

Mellanrum blir stadsgator

Den framtida utvecklingen av Brandbergen är främst inriktad på att förtäta de olika hårdgjorda ytor som omgärdar stadsdelen och på så vis binda samman Brandbergen med Handen och Vendelsö. I dessa mellanrum finns det förutsättningar för att utveckla nya stadsgator och att skapa en ny attraktiv miljö.

I utvecklingen av Brandbergen är det viktigt att planera för olika boendeformer, bostadstyper, arbetsplatser, gröna ytor, aktiviteter och verksamheter.

Kommande detaljplaner

Söderby 2:773 och 6:67

Detaljplaneprogram för del av Brandbergsleden och Söderbyleden

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 13 februari 2023