Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner

Haninge är en av de snabbast växande kommunerna i Stockholmsområdet. När nya detaljplaner tas fram prövas hur marken bäst ska användas.

Huset Blicken och husen runt Poseidons torg med blommande äng och lyftkran längs med Eskilsstråket i Handen. Huset Blicken och husen runt Poseidons torg med blommande äng och lyftkran längs med Eskilsstråket i Handen Foto: Tomas Södergren

Med hjälp av detaljplaner regleras användningen av mark- och vattenområden. När en ny detaljplan tas fram prövas vad som är lämpligt på platsen och i vilken omfattning.

I Haninge kommun pågår just nu utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. Vi har flera projekt på gång samtidigt. En ansökan om planbesked kan bli startskottet för detta arbete.

Du kan läsa mer om hur planprocessen fungerar här:
Detaljplanprocessen - från ansökan till gällande detaljplan

På kommundelssidorna finns information om de detaljplaner vi på Haninge kommun håller på att ta fram. Nedan ser du två exempel: våra pågående detaljplaneprojekt i Jordbro och Handenterminalen. 

Vill du hitta en gällande detaljplan så görs det lättast genom att söka i kommunens webbkarta.
Gällande detaljplaner

​Här kan du läsa om hur vi jobbar med våra omvandlingsområden:
Omvandlingsområden

Attraktiva bostäder och närmiljö är ett av kommunens mål för 2024-2027. Målet anger att Haninge ska vara en attraktiv inflyttningskommun, där utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelsen runt pendeltågsstationerna prioriteras.

Här kan du läsa mer om kommunens aktuella mål och budget samt nämndplaner:
Mål, budget och nämndplaner

 

Senast uppdaterad: 30 april 2024