Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Vega, Hermanstorp och Kolartorp

I Haninge kommuns nordvästra hörn ligger Vega där en ny stadsdel för drygt 10 000 invånare utvecklas.

Stadsdelen är som tätast omkring pendeltågsstationen och knyter samman omkringliggande områden med äldre bebyggelse. Utgångspunkten när Vega planerades var att skapa en levande stadsmiljö där det skulle vara nära till bland annat service, skolor och natur. Området ligger inom stadsutvecklingsplan för Haninge stad som bland annat pekar ut kopplingen mellan Handen och Vega som viktig att stärkas med ny bebyggelse såväl som nya kopplingar för gående och cyklister. På så sätt skapas en större och mer sammankopplad stadskärna.

Vega angränsar till Huddinge kommun och omfattar även områdena, Hermanstorp, Kolartorp och Kvarntorp. Dessa områden började utvecklas med fritidshusbebyggelse på 1940-talet och präglas idag av en blandad villabebyggelse med inslag av radhus.

Laga kraftvunna detaljplaner

Hermanstorp förskola

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 27 februari 2024