Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Jordbro och Albyberg

Jordbro fortsätter att utvecklas för att vara en attraktiv, levande och tillgänglig stadsdel. Just nu pågår planläggning inför en omfattande stadsomvandling där ett helt nytt centrum ska byggas vid pendeltågsstationen. Under de kommande åren planeras för att stadsdelen ska förtätas med över 1000 bostäder samtidigt som nya skolor och förskolor byggs ut.

Utvecklingen i Jordbro är inriktad på förtätning i redan bebyggda miljöer. Just nu pågår planläggning av centrala Jordbro inom detaljplanerna Jordbro etapp 1 och 2. Planläggningen syftar till att Jordbro centrum på sikt ska flytta till ett nytt läge i direkt anslutning till pendeltågsstationen. Ambitionen är att utveckla centrala Jordbro till en levande och variationsrik stadsmiljö med plats för bostäder, kultur och service. På längre sikt planeras även förtätning av områdena längre bort från centrum.

När stadsdelen förtätas blir Jordbros centrala parkstråk Höglundaparken en ännu viktigare mötesplats i området. Viktiga frågor i planeringen av det framtida Jordbro är bland annat att säkerhetsställa att det finns bostäder för livets alla skeenden. I stadsdelen ska det finnas en blandning mellan enbostadshus, flerbostadshus och arbetsplatser.

Företagsområdet Albyberg

Öster om Jordbro utvecklas Haninges nyaste företagsområde Albyberg. Området ligger vid trafikplats Jordbro öster om väg 73 och är tänkt att utgöras av verksamheter som inte är störande för omgivningen. Utbyggnaden och planeringen av Albyberg sker i etapper.

Detaljplanen för etapp 1 blev klar 2011 och utbyggnaden av etapp 1 pågår. Just nu planläggs den andra etappen i Albyberg.

Pågående detaljplaner

Albyberg etapp 2

Rudan 1:2, Jordbro företagspark

Jordbro etapp 2

Jordbromalm 3:1 m.fl.

Vattenfalls Bio-CCS-anläggning

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 14 juni 2024