Kommun och politik

Haninge ligger strax söder om Stockholm. Med drygt 90 000 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län. Här finns en fantastisk skärgård med kända öar som Utö, Kymmendö och Huvudskär, men Haninge är inte bara skärgård. Tyresta nationalpark och ett stort antal naturreservat erbjuder stora möjligheter till fritidsaktiviteter i naturen.

Ett aktivt arbete med stadsutveckling pågår i Haninge.

Tre stora utvecklingsprojekt är aktuella:

Haningeterrassen i centrala Handen

Den nya stadsdelen Vega

Den nya företagsparken Albyberg

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är det högst beslutande organet. Vid de politiska valen, vart fjärde år, väljer du som medborgare vilka politiska partier som ska vara representerade i kommunfullmäktige.

Du kan följa kommunfullmäktiges möten här

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 april 2020