Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Västerhaninge centrum

Kommunstyrelsens beslut om detaljplaneuppdrag för Västerhaninge centrum i Västerhaninge har upphävts. Haninge har flera pågående projekt i Västerhaninge, Åby entré, Åby 1:39, Skarplöt/Nedersta och Nytorps skola. Kommunen fokuserar på att driva dessa projekt effektivt framför att omstarta planarbete i Västerhaninge centrum.

Vi är många som vill bo, arbeta och vistas i Haninge. För att säkerställa att de projekt inom samhällsbyggnad som drivs har tillräckligt med resurser för att genomföras på ett hållbart sätt behövs en tydlig prioritering. Tillväxten medför bland annat att nya vägar behöver dras fram, vattenledningar grävas ned och samhällsservice behöver uppföras på platser där både behoven och förutsättningarna finns.

Kommunen har flera pågående projekt i Västerhaninge. Det är Åby entré, Åby 1:39, Skarplöt, Nedersta och Nytorps skola. Kommunen prioriterar att dessa pågående projekt ska drivas effektivt framför att omstarta planarbete i Västerhaninge centrum. De pågående projekten syftar till att boende i Västerhaninge ska få större utbud av attraktiva bostäder. Projekt Nytorpsskola bidrar till god beredskap så att fler barn och unga ska ha sin skol- och förskoletid i attraktiva och för verksamheten anpassade lokaler.  

Kommunstyrelsens beslut angåenende upphävande av tidigare planbeslut om detaljplaner respektive detalplaneprogram:

Upphävande av tidigare planbeslut

Mer om detaljplaneförslaget

Under samrådet sommaren 2020 inkom synpunkter som lett till att Haninge kommun och fastighetsägaren SBB behövt se över detaljplaneförslaget. Den 4 april 2022 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en avsiktsförklaring mellan Haninge kommun och Samhällsbyggnadsbolaget. Parallellt pågår arbete med att hitta en ny placering för simhallen i Västerhaninges centralare delar.

Syftet med avsiktsförklaringen var att Haninge kommun och SBB under 2022 skulle undersöka hur projektet kan utformas utifrån de synpunkter som inkommit under samrådet, där både boende och Länsstyrelsen Stockholm pekat på vikten av att bevara Västerhaninges kulturmiljöer. Haninge kommun skulle se över detaljplanens omfattning, framtida markanvisningar och behovet av kommunal service i området. Samtidigt undersökte SBB  möjligheten att utveckla och bygga på den befintliga centrumutbyggnaden. Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 september 2023 togs beslut om att upphäva detaljplanuppdraget 2017-08-28 § 210, planuppdrag för Västerhaninge centrum, Åby 1:31 med flera i Västerhaninge. 

Samrådsförslag 

Ni kan fortsatt se alla planhandlingar och utredningar digitalt, se lista på handlingar och utredningar nedan. Utöver dessa handlingar kan ni även ta del av en presentation av detaljplaneförslaget:

Presentation Västerhaninge centrum

Samrådshandlingar

Utredningar

Planuppdrag

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 10 maj 2024