Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Söderbymalm 3:273, Vallagränd studentbostäder

Detaljplanen syftar till att ge utökad byggrätt till Söderbymalm 3:273 för att kunna uppföra två nya punkthus för studentbostäder. I samband med planläggning ska även utformningen av Vallagränd ses över.

Foto: Haninge kommun

Planområdet ligger inom den utpekade regionala stadskärnan i centrala Handen och inrymmer fastigheten Söderbymalm 3:273, del av kommunal gata på Söderbymalm 3:125 samt del av Söderbymalm 3:503. Planen omfattar cirka 100 nya studentbostäder.

Antagande

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 2017-12-14 – 2018-01-19. Efter granskningstiden har mindre ändringar gjorts i planförslaget vilket framgår av granskningsutlåtandet.

Detaljplanen avvaktar antagande tills exploateringsavtalet undertecknats.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Utredningar

Samrådshandlingar

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Mouna Djoudi

PROJEKTETS TIDPLAN

Det här är klart
Uppdrag: 26 januari 2015
Samråd: 18 april 2016 - 3 juni 2016
Granskning: 14 december 2017 - 19 januari 2018

Det här är kvar
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 8 december 2022