Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riksäpplet etapp 1, Söderbymalm 3:482

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av idrottshall samt bekräfta nuvarande användning med tillägget skolverksamhet.

Hösten 2021 flyttade högstadieskolan Söderbymalmsskolan till de tre understa våningarna i byggnaden Riksäpplet 2 på fastigheten Söderbymalm 3:482. Planområdet regleras i dagsläget av detaljplan S132 där tillåten användning är kontor samt i vissa fall handel och bostäder. Skolverksamheten bedrivs idag på tillfälligt bygglov och är i behov av en fullstor idrottshall. För att möjliggöra byggnation av en idrottshall samt skolverksamhet krävs att en ny detaljplan tas fram.

Den 2 maj 2023 fick planavdelningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för fastigheten Söderbymalm 3:482 för att möjliggöra byggnation av idrottshall samt fastställa befintlig användning av byggnaden Riksäpplet 2 med tillägget skolverksamhet. 

Samråd är planerat under våren 2024. 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Inledningsskede

Det här är klart
Uppdrag: 2 maj 2023

Det här är kvar 
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Maja Paripovic

Senast uppdaterad: 7 maj 2024