Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riksäpplet etapp 1, Söderbymalm 3:482 - samråd pågår

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning med skoländamål samt möjliggöra byggnation av idrottshall eller annat byggnadsverk för skoländamål inom fastigheten Söderbymalm 3:482.

Hösten 2021 flyttade högstadieskolan Söderbymalmsskolan till de tre understa våningarna i byggnaden Riksäpplet 2 på fastigheten Söderbymalm 3:482. Planområdet regleras i dagsläget av detaljplan S132 där tillåten användning är kontor samt i vissa fall handel och bostäder. 

Den 2 maj 2023 fick planavdelningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för fastigheten Söderbymalm 3:482 för att fastställa befintlig användning av byggnaden Riksäpplet 2 med tillägget skolverksamhet samt möjliggöra byggnation av idrottshall inom fastigheten. 

Samråd - mellan 13 juni och 15 augusti 2024

Ett förslag till detaljplan för "Riksäpplet etapp 1", Söderbymalm 3:482 samt del av
Söderbymalm 3:481 har upprättats och finns tillgängligt för samråd mellan den 13 juni
och den 15 augusti 2024.

Synpunkter på planförslaget lämnas senast den 15 augusti 2024 och kan lämnas på
följande sätt:
- via kommunens hemsida
- via e-post till plan@haninge.se
- via brev till Haninge kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Planenheten, 136 81
Haninge. Märk ditt yttrande med diarienummer PLAN.2018.32

Följande handlingar har upprättats till samrådet:
Utredningar:


PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Samrådsskede 13 juni - 15 augusti 2024

Det här är klart
Uppdrag: 2 maj 2023

Det här är kvar 
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Maja Paripovic

Senast uppdaterad: 13 juni 2024