Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Midgård, Söderbymalm 3:43 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder med marknära centrumfunktioner och därigenom öka stadskvaliteterna i området. Ambitionen är att skapa levande stadskvarter med bostäder, handel och service i ett centralt och strategiskt läge i stadskärnan. Planarbetet är för närvarande vilande.

Vad gör vi?

Den 13 juni 2018 § 145 beslutade kommunstyrelsen att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Söderbymalm 3:43 m.fl. ”Midgård”. Området har ett strategiskt läge intill en viktig korsningspunkt (Nynäsvägen/Sleipnervägen) med närhet till bland annat Handens pendeltågsstation.

Det tilltänkta planområdet är planlagt sedan tidigare och omfattas av gällande detaljplan S9, fastställd 1965. Idag är marken lågt utnyttjad med gles enplansbebyggelse och markparkeringar. För att möjliggöra för en högre exploateringsgrad som innefattar ny bostadsbebyggelse med handel och service i bottenvåning krävs att en ny detaljplan tas fram.

Vad händer nu?

Planarbetet är för närvarande vilande.

Handlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Kommande projekt

Det här är klart
Planuppdrag: 13 juni 2018

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2023