Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Port 73

Planprogrammet har utrett förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.

Området runt Port 73 Området runt Port 73 Foto: Google

Kommunstyrelsen beslöt 2014-01-27 ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett detaljplaneprogram för Port 73 omfattande fastigheterna Söderby Huvudgård 2:43 med flera. Programmet, som är första steget i detaljplaneprocessen, antogs därefter i kommunfullmäktige.

Planprogrammets syftet är att ge allmänhet, sakägare, intresseorganisationer, myndigheter och politiska partier möjlighet att på ett tidigt stadium informera sig, påverka och ta ställning till viktiga principfrågor rörande projektet.

Nästa steg i planprocessen är att upprätta en eller flera detaljplaner för området.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2023