Konst i det offentliga rummet

I Haninge finns många platser med konst. Oavsett om det gäller en gatumiljö, park eller byggnad är vårt syfte att ge platsen karaktär och tydligare identitet. Vi har låtit konsten ta plats i vardagsmiljöer där människor bor och verkar.

Haninge kommun har sedan 1999 avsatt en procent av investeringsbudgeten till konst, både utomhus och inomhus. I första hand riktas uppdragen mot ny- och ombyggnationer samt vid upprustning av befintliga områden.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar även för inköp av konst från utställningar samt vård och underhåll av kommunens konst. Konsten är placerad i kommunens lokaler och på arbetsplatser där kommunens anställda arbetar.

Senast uppdaterad: 8 juni 2022