Kulturbidrag

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Kulturbidragen söks genom ApN och sköts av kultur- och fritidsförvaltningen. De finns tre olika bidrag: grundbidrag, kulturarrangemangsbidrag och kulturbidrag-projektbidrag.

Kulturbidrag
Syftet med stödet är att underlätta och möjliggöra skapande och utåtriktad kulturverksamhet som är öppen för allmänheten (se ordlista) och/eller stödja verksamhet som belyser och utvecklar kommunens kulturhistoria och kulturarv. Stödet ges i form av två bidrag:

Grundbidrag
Grundbidraget delas årligen ut till föreningar med verksamhet som är öppen för allmänheten. Verksamheter som bidrar till mångfald (se ordlista) och samarbeten samt når breda målgrupper premieras.

Ansökan
Ansökan för grundbidrag ska göras senast 1 november året före verksamhetsåret.


Arrangemangsbidrag - kultur
Arrangemang ger kommuninvånarna positiva upplevelser samtidigt som de kan ge ekonomiska och PR-mässigt positiva mervärden. Arrangemang kan också möjligliggöra att fler invånare känner till och kan ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Bidraget ska underlätta för föreningar att genomföra såväl lokala, regionala, nationella som internationella arrangemang i Haninge kommun som är öppna för allmänheten. Samarrangemang samt arrangemang som syftar till inkludering, nå nya målgrupper och geografiska områden med få arrangemang prioriteras.

Ansökan görs löpande under året, dock senast tre (3) månader innan arrangemanget.


Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas för tidsbegränsade projekt inom kulturområdet respektive kulturmiljö- och kulturarvsområdet. Projekt som leder till förnyelse och stärker föreningens kompetens samt på sikt bidrar till verksamhetsutveckling och når nya målgrupper prioriteras.

Projektbidrag kan sökas av föreningar som under en begränsad period vill belysa, bevara eller dokumentera frågor inom kultur respektive kulturmiljö- och kulturarvsområdet (se ordlista).

Projektbidrag kan också sökas för festivaler, scenkonst, temaveckor m.m. som har stor betydelse för Haninge, ökar samverkan, når nya målgrupper och förläggs i områden med få aktiviteter.

Ansökan görs löpande under året.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 februari 2018