Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vegas offentliga konst

Här kan du läsa om den offentliga konsten i Vega.

Knädjup (Knee-deep)

Konstverk Knädjup Foto: Ricard Estay

av konstnär Molly Haslund & arkitekt Aspasia Balta. Verksamma i Danmark.
Uppförd 2023 på skolgården, Vega skola och aktivitetshus.

Konstverket breder ut sig som en blå plattform. Dess inre form påminner om kustlinjen till Haninges vidsträckta skärgård, där hav möter land. Skulpturens sluttande yta och dess öppning bjuder in till dess inre rum. Att kliva in här påminner om känslan av att vada ut i vatten, vilket även konstverkets titel Knädjup syftar på; 

En uppmaning till dig att hitta just den punkt där skulpturens höjd möter dina knän - föreställ dig sedan att du står i knädjupt vatten, böj på knäna och slå dig ner. 

Välkommen att böja på knäna, sitt ner, koppla av och umgås.

Molly Haslund (f. 1976) är konstnär och verksam i Köpenhamn. Konstverket är ett samarbete med arkitekten Aspasia Balta.


Vegasfären

Vegasfären Foto: Sanna Lindberg

av Space Popular. Verksamma i London.
Uppförd 2023 i biblioteket, Vega skola och aktivitetshus

Vegaexpeditionen, som leddes av Adolf Erik Nordenskiöld i slutet av 1800-talet och som givit stadsdelen Vega sitt namn har varit en inspiration till konstverket Vegasfären. Det knyter an till utforskandet och visa på vår globala och sammankopplade värld. Den visar på ett undervattenslandskap av kablar på havsbotten och fördelning av internet runt jorden. Konstverket blir både en bärare av kunskap och en interaktiv skulptur som kan roteras med handen i alla riktningar. Vegasfären har sin placering vid fönsterpartiet i biblioteket, väl synlig även utifrån gatan.

Space Popular består av Lara Lesmes & Fredrik Hellberg, och är en arkitekt- och designbyrå baserad i London.


Linjer i rörelse

Trappmålning Vega skola och aktivitetshusFoto: Sanna Lindberg

av Jakob Ojanen. Född 1980, verksam i Stockholm.
Uppförd 2023 i trapphuset, Vega skola och aktivitetshus

På översta planet i Vega skola och aktivitetshus finns en idrottshall. Konstverket Linjer i rörelse är en monumental väggmålning som hämtar
inspiration och tolkar idrottshallens golvlinjer. Linjerna i konstverket är i motsats till golvlinjerna lekfulla och fria i sina gester och inspirerar till kroppslig, sinnlig och kreativ rörelse.

Väggmålningen knyter ihop de tre våningsplanen. Det välkomnar
in och blir ett lekfullt sammankopplande stråk som lockar upp mellan våningarna i byggnaden.


Festplats för Träskafton

Maränger vid en hög träskulptur intill bussterminal.Festplats för Träskafton i Vega.Foto: Sara Appelgren

av Ingela Ihrman. Född  1985. Verksam i Malmö.
Uppförd 2020 på Vega torg.

Vad vill du fira? Vad behöver du dela, acceptera, sörja eller glädjas åt? Träskafton kan firas när som helst, hur som helst och av vem som helst – i glädje såväl som i kris. Allt kan rymmas i ett träskaftonsfirande.

Bland de höga bostadshusen i den nya moderna stadsmiljön vid Vega pendeltågstation finns en grön yta som påminner om skogsmark. Här var tidigare en fuktig våtmark och platsens utformning knyter an till minnet av detta. Mitt i reser sig ett fjälltäckt timrat trätorn, och en bit bort syns två vita jättemaränger.

På informationstavlan kan läsas att detta är en festplats för firandet av den nya högtiden Träskafton och att vem som helst är välkommen att använda den, på egen hand eller tillsammans med andra.

Träskafton en ny högtid som performancegruppen Hägerstens botaniska trädgård hittat på. Högtiden fungerar som ett alternativ till de högtider som redan finns och är helt fri från rådande normer och traditioner. 

Ingela Ihrman är konstnär, utbildad på Konstfack och baserad i Malmö. Hon arbetar med performance, installationer och konstnärligt skrivande. Ingela Ihrman är sedan 2009 en del av performancegruppen Hägerstens botaniska trädgård (med Johan Eriksson och Sam Hultin).

Den framväxande stadsdelen Vega är en del av den regionala stadskärnan i Haninge. Våren 2019 invigdes den nya pendeltågsstationen och närmare 10 000 personer kommer att bo här.


Undergången

Undergången i VegaFoto: Sanna Lindberg

Undergången kallas den södra tunneln under tågspåret i Vega.  Tunneln öppnar upp för passage mot Vega park och nya Vega skola och aktivitetshus.

Undergången är en ny plats för fler att ställa ut konst.  Infällda ljuslådor i betongväggarna vid vardera mynning gör tunneln till en plats för utställningar och konst i offentligt rum att komma tillbaka till. Här kan konsten växla och förändras under åren. Först ut var konstnärerna Sunna Hansdóttir och Johan Nahoj som visats hösten 2023. Under 2024 inleder kommunen ett samarbete med Centrum för fotografi. Välkommen till Undergången!

Senast uppdaterad: 16 januari 2024