Vegas offentliga konst

Här kan du läsa om den offentliga konsten i Vega.

Festplats för Träskafton

Maränger vid en hög träskulptur intill bussterminal.Festplats för Träskafton i Vega.Foto: Sara Appelgren

av Ingela Ihrman (f. 1985)

På Vega torg vid pendeltågstation

Vad vill du fira? Vad behöver du dela, acceptera, sörja eller glädjas åt? Träskafton kan firas när som helst, hur som helst och av vem som helst – i glädje såväl som i kris. Allt kan rymmas i ett träskaftonsfirande.

Bland de höga bostadshusen i den nya moderna stadsmiljön vid Vega pendeltågstation finns en grön yta som påminner om skogsmark. Här var tidigare en fuktig våtmark och platsens utformning knyter an till minnet av detta. Mitt i reser sig ett fjälltäckt timrat trätorn, och en bit bort syns två vita jättemaränger.

På informationstavlan kan läsas att detta är en festplats för firandet av den nya högtiden Träskafton och att vem som helst är välkommen att använda den, på egen hand eller tillsammans med andra.

Träskafton en ny högtid som performancegruppen Hägerstens botaniska trädgård hittat på. Högtiden fungerar som ett alternativ till de högtider som redan finns och är helt fri från rådande normer och traditioner. 

Ingela Ihrman (f. 1985) är konstnär, utbildad på Konstfack och baserad i Malmö. Hon arbetar med performance, installationer och konstnärligt skrivande. Ingela Ihrman är sedan 2009 en del av performancegruppen Hägerstens botaniska trädgård (med Johan Eriksson och Sam Hultin).

Den framväxande stadsdelen Vega är en del av den regionala stadskärnan i Haninge. Våren 2019 invigdes den nya pendeltågsstationen och närmare 10 000 personer kommer att bo här.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022