Haningesalongen 2020

Haningesalongen 2020. Foto: Illustration

Välkommen till Haningesalongen 2020 en jurybedömd utställning för konstnärer i Haninge. 5 december 2020–24 januari 2021 i kontshallen i Haninge kulturhus.

Ta chansen att ställa ut din konst - sök till årets Haningesalong!

Varje år deltar både amatörer och yrkesverksamma konstnärer i Haningesalongen. Ansök med fotografier på högst fem konstverk. En jury tittar på de konstverk som har lämnats in och beslutar om vilka som kommer med. Sista ansökningsdag är fredag den 2 oktober.

Haningesalongen öppnar den 5 december 2020 och stänger den 24 januari 2021 i Konsthallen i Haninge kulturhus. Haningesalongen är till för alla som bor i Haninge och ska avspegla Haninges befolkning, när det gäller utställare och besökare. 

Vem kan ansöka?

Både yrkesverksamma konstnärer och amatörer som fyllt 18 år och har anknytning till Haninge kommun kan ansöka om att delta i Haningesalongen. Personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller kultur- och fritidsnämndens ledamöter får inte delta i Haningesalongen.

Vilka konstformer kan ställas ut?

På Haningesalongen kan måleri, skulptur, teckning, grafik, fotografi, textil, video och installationskonst ställas ut.

Hur ansöker jag?

  1. Ansök med fotografier på högst fem konstverk. Inga originalverk ska lämnas eller skickas in.
  2. Verken ska vara högst tre år gamla och vara till försäljning. Bildkonst ska vara förberedd för att kunna hängas upp.
  3. Pappersfotografier ska vara i färg och vara maximal 20x30 cm. Märk varje fotografi och DVD, tydligt på baksidan med verkets titel, ditt namn, adress och telefonnummer.
  4. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten tillsammans med fotografierna. På blanketten står var du ska skicka blanketten.

Ansökan om inlamning av konstverk till Haningesalongen 2020

När ansöker jag?

Skicka din ansökan senast 2 oktober 2020. Salongen öppnar den 5 december 2020 och stänger den 24 januari 2021.

Vad händer med min ansökan och när får jag besked?

En jury tittar på alla konstverk som har lämnats in och beslutar om vilka som kommer med i Haningesalongen. Alla som har lämnat in en ansökan får besked om hur juryn har beslutat antingen med brev eller med e-post vecka 42.

De konstverk som har kommit med ska lämnas in till Haninge kulturhus onsdag 2 december 2020. Konstverken hämtas måndag 25 januari 2021 efter att utställningen har stängt. Fotografier av konstverk återsänds inte.

Stipendium?

Varje år väljer juryn ut en av de deltagande konstnärerna i Haningesalongen som tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor.

Vill du ha mer information?

Om du vill veta mer om utställningen eller har andra frågor välkommen att kontakta konstintendent Sarah Guarino Werner via mail på sarah.guarino@haninge.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020