Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Handens konst

Här presenteras den offentliga konsten som finns i stadsdelen Handen i Haninge kommun. Du hittar konstverken i allt från parker till skolgårdar.

Bild på konstverk Vikingaskolans Foto: Jann Lipka

Dansare och löv

Av Lisa Jonasson
Född år 1978 i Stockholm
Uppfört augusti 2018 på Vikingaskolan, Handen

Dansare och löv består av en fasadgestaltning i två delar. Konstverket Löv, vid entrén, utgörs av löv-ansikten i olika färg och form. Varje ansikte har sin personlighet och tillsammans bildar löven en mångfald. Mot skolgården, längs idrottshallens fasad, syns konstverket Dansare. Det består av fyra gestalter i rörelse, som genom kropparnas fantasifulla former påminner om barns naturliga lust att röra på sig.

Konstverket Dansare och Löv hämtar inspiration från kroppsrörelse, naturen omkring och Vikingaskolan som en plats där alla känner en gemenskap - en "Vi-känsla".

Lisa Jonasson gick ut Kungliga konsthögskolan 2004 och finns representerad bland annat på Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum och galleri Magnus Karlsson och är har gjort flera offentliga gestaltningar.


Återsken 

Ljuskonst KulturhusparkenFoto: Thomas Hultgren

Av Anna Lidberg
Född 1984 i Värmland
Uppfört 2021 i Kulturhusparken bakom Kulturhuset, Handen

Över Kulturhusparkens ståtliga tallar, i skrevor och skrymslen i berget och över stora stenar sträcker Anna Lidbergs ljusinstallation Återsken ut sig.

En närvaro förstärks på platsen, av något mystiskt och magiskt, i naturen inneboende. Det är skrömt. Ett vattendrag som inte längre finns kommer fram om natten och skickar ljusstrimmor över berg och träd. Omgivningen reflekterar sig i spegelpölar som är infällda här och var i berget. Lysande lavar uppstår på stenar längst med gångstråket.

Någonting pågår, som gör den mörka omgivningen levande och full av stillsam och vänlig aktivitet.

Musik guidar till ljusverket
Ett specialskrivet soundtrack har tagits fram till ljusverket Återsken. Konstnären Anna Lidberg har samarbetat med musikern Jon Ekström (Dödsvarg) och hans nyskrivna musik ackompanjerar verket och guidar besökaren mellan dess olika delar i parken.

Återsken i Haninge Kulturhuspark (Artist:Dödsvarg) finns på Spotify 

De fem spåren utgår från konstverkets olika placeringar i parken med titlar som Vattenreflektioner över tallstammar, Vidare på vägen - ner längst med cykelvägen, Lysande lavar på stenar, Vidare på vägen - från en lyktstolpe till en annan och Grottan.

Hämta en guide till ljus och ljuspromenad på Kulturhuset i Handen, eller spara ner här som pdf. 

Anna Lidberg är konstnär, utbildad på Konstfack. Hon arbetar ofta med rumsliga installationer med rörlig bild, ljus och objekt. Anna Lidberg är intresse av hur betraktaren påverkas när den rör sig i de scener hon skapat, och på vilket sätt de kan skapa både dramatiska och eftertänksamma upplevelser.


Najadernas grotta

Najadernas grottaFoto: Camilla Cherry

av MYCKET (genom Katarina Bonnevier, Ullis Ohlgren och Anna Märta Danielsson) och Markku Johansson, Jelena Stojilkovic, Sandra Lindahl, Johanna Brolund och Sharif Rahimi från Haninge.

Najadernas grotta är ett offentligt konstprojekt i tunneln mellan Handens pendeltågsstation och Poseidons torg. Under våren 2018 har konstgruppen MYCKET och ungdomarna träffats vid flera tillfällen för att ge tunneln en helt ny skepnad. Tillsammans har de skapat ett mönster genom en slags lek som påminner om ”vikgubbar”; där de enskilda delarna sammanfogas till en helhet. Här syns alla medskaparnas olika attityd, lust och förmåga samtidigt som de ingår i ett gemensamt mönster. Gestaltningen vore inte möjligt utan samtliga deltagare. Längs taket sträcker sig ränder i tunnelns riktning, som en slags spår eller banor i en simbassäng. Men det är något annat också, kanske som att titta upp under vattnet mot himlen.

Najadernas grotta är Haninges fjärde offentliga konstprojekt i gångtunnlar där kommunen bjuder in unga att delta under ledning av yrkesverksamma konstnärer som de själva fått vara med om att välja.  Konstgruppen MYCKET arbetar med arkitektur, design och konst. Andra projekt finns på www.mycket.org


Kroppslig förståelse

Skulpturen Kroppslig förståelse
Foto: Fredrik Hofwander.

Av Matti Kallioinen.
Född 1974 i Uppsala.
Uppfört 2016, vid Fredrika Bremergymnasiets nya södra byggnad, Handen

Skulpturen Kroppslig förståelse kan ses som en främmande organism - kanske från yttre rymden - som tränger sig upp ur betongen, kraftfull i sin ståtliga storlek men samtidigt sårbar. Den kröker sig i en till synes självmedveten loop och ytan skimrar som en hyperkänslig hud som brister ut i färgkavalkad som kontrast till skolgårdens jordnära färger.

Skulpturen är tillverkad i glasfiberarmerad polyester. Ytbehandling och lackering gjordes våren 2016 på Fredriks yrkesgymnasium av konstnären och lackeraren Sven "vonSven" Lynch med hjälp av eleverna Sebastian Huurinainen, Rajko Mandic, Andres Ojanlatva och Julia Rensvik. Matti Kallioinen arbetar med storskaliga skulpturer som gärna rör på sig ofta i installationer som förenar ljud, ljus och performance. Han är utbildad vid Konstfack. Bor och arbetar i Stockholm.


Haninge kommuns geologiska historia

Den konstnärliga gestaltningen Haninge kommuns geologiska historia består av tre socklar i formgjuten betong, tre skulpturer i sandgjuten lackad aluminium, ett skyltsystem och en bok.
Foto: Jann Lipka.


Av Jonas Nobel.
Född år 1970 i Uppsala.
Uppfört 2016, längs med Eskilsstråket, Handen

"Hur gammal är en sten? Marken vi står på är inte fast, den rör sig med hastigheten av tusentals millimeter per miljontals år, rörelser som är osynliga men som syns i stenarnas mönster. De pressas och staplas, rinner och knycklas samman i en ständig rörelse. På denna långsamma rörliga massa av sten bygger vi våra liv, upprättar städer och skapar kommuner."
Jonas Nobel

Eskilsstråket löper från Rudasjön till Eskilsparken. Den konstnärliga gestaltningen Haninge kommuns geologiska historia består av tre socklar i formgjuten betong, tre skulpturer i sandgjuten lackad aluminium, ett skyltsystem och en bok. Verket hämtar inspiration från två olika historiska skeenden; det svindlande långa geologiska och det betydligt kortare mänskliga med utgångspunkt från Haninge. Som en del av gestaltningen gav sig konstnären ut på en exkursion till Utö med en geolog och en grupp seniorer. Utflykten dokumenterades av en fotograf, en journalist och en konstkritiker och upplevelserna samlas i en exklusiv bok. Den finns att se i biblioteket i Handen, Haninge kulturhus.

Jonas Nobel arbetar med skulpturer, collage och teckningar vilka han ofta sammanför till rumsliga installationer. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå.


Museum för offentliga ting

Den konstnärliga gestaltningen Museum för offentliga ting på Stora Arkens torg samlas bänkar, träd och en papperskorg från olika delar av världen.
Foto: Jann Lipka.


Av Anna Ådahl
Född 1973.
Uppförd 2015, vid Stora Arkens torg, Handen

Den konstnärliga gestaltningen Museum för offentliga ting på Stora Arkens torg samlas bänkar, träd och en papperskorg från olika delar av världen. Konstnären Anna Ådahl har placerat ut objekten och förvandlat torget till ett museum för offentliga ting. Konstnären tagit fasta på önskemål från de boende runt torget. Här växer en gran, en palm och ett körsbärsträd. Här kan du mötas, stanna till en stund och sätta sig på någon av de olika bänkarna som många av oss kanske känner igen, från Paris, Moskva eller Istanbul. Här finns också en bänk gjord för barn.

Området runt torget vittnar om Haninges sjöfartshistoria. Bostads- och hyresrättsföreningar har namn som Cognacsskutan, Riksäpplet och Stora Arken. Till Haninge kom skeppen med varor från hela världen. Med sin installation återknyter Anna Ådahl till den historien genom att hämta hit bänkar från andra länder. Ursprungsländerna knyter an till boende runt torget men också till konstnärens egen historia med dubbelt medborgarskap i Frankrike och Sverige.

Anna Ådahl arbetar med skulptur, många gånger tar hon sig an objekt som redan finns och som vi känner igen. Ett återkommande tema är folksamlingar i det offentliga rummet. Historiska händelser får ofta stor betydelse, hon samlar in material, sammanställer och presenterar sedan materialet konstnärligt.


Tid-text-tanke

Konstverket Tid-text-tanke.
Foto: Jann Lipka.

av Johan Thurfjell.
Född 1970 i Solna.
Uppförd 2014, vid Poseidons gränd i centrala Handen.

I Poseidons gränd har konstnären Johan Thurfjell graverat in en dikt i marken. I planteringen bredvid med två tallar står en flyttlåda i brons.

- I gestaltningen tid - text - tanke har jag utgått från de människor som bor i området kring Poseidons gränd. Det är deras historia och deras framtidsdrömmar verket handlar om. säger Johan Thurfjell.

Flyttlådan i planteringen innehåller framtidsdrömmar, nerskrivna av de boende i samarbete med konstnären och inneslutna i lådan för evigt. Dikten är en poetisk historiebeskrivning av en plats, människorna som bor där och deras framtid:

Det är elvatusen år sedan och en bergstopp en bit härifrån sticker upp som en ö i skärgården
I takt med att ön sakta reser sig ur havet börjar vi komma hit och bosätta oss
Vi slår oss ner i landskapet, brukar jorden och ser på hur vikingar, riddare och slottsherrar avlöser varandra
Och när järnvägen in till huvudstaden är klar kan vi utvecklas till en modern liten tätort
Vi flyttar in i vårt nya område, packar upp
och fyller de tomma kartongerna med framtidsdrömmar
Vad som händer sen vet ingen
men kartongen här nere håller i tusen år
och dess innehåll i all evighet


En dans på rosor

Gångtunnel mot Rudan.Foto: Camillla Cherry
Foto: Camilly Cherry.

av Valeria Montti Colque.
Född år 1978 i Stockholm.
Uppfört 2014/2018, vid södra nergången till Handens pendeltågsstation.

En dans på rosor har utformats av konstnär Valeria Montti Colques i samverkan med haningeungdomarna Bilal Zubeidat och Martin Silvikko. Längs väggarna i gångtunneln över den södra nergången till Handens pendeltågsstation syns en rad med färgstarka bilder. En levande berättelse där djur och natur avbildats tillsammans med personliga minnen från konstnären och ungdomarnas barndom. Tv-spel, samiska trummor, 90-tal, spelkulor, legobitar och folkloristiska symboler samsas sida vid sida i denna samtida gobeläng.

Konstverket har även givit färg och form åt takmålningen. Bildernas mönster sprider sig som en enorm färgstark palett i tunnelns tak. Det är konstnärer från Graffitiförmedlingen som genomfört målningen i samarbete med Valeria Montti Colque. 

I arbetet med den offentliga konsten gör kommunen vartannat år ett projekt där en konstnär samarbetar med ungdomar. Verken har hitintills placerats i tunnlar och är tänkta att finnas kvar under ett par år.


Blickfång 

Ljuskonstverk vid övergången mot Rudan.Ljuskonstverk.Foto: Sara Appelgren

av Linda Persson
Född i Haninge, bosatt i London.
Uppfört 2020, vid södra nergången till Handens pendeltågsstation och Rudan center.

Blickfång består av två olika ljuskonstverk på vardera sidan om övergången mot Rudan. Konstnären har hämtat inspiration från symbolspråk som syns på Haninges många runstenar och från Irrbloss, ett naturväsen som enligt gammal folktro fanns i myrar och kärr, som visade väg och riktning. Människor har i alla tider använt sig av symboler för att kommunicera. Den etsade ljusskylten använder ögat som symbol för att uppmana till att se bortom det vi tror vi ser och det lysande molnet påminner oss om jordens koppling till vårt klimat och kosmos.

De båda konstverken bildar, tillsammans med den bemålade gångtunneln, en magisk övergång mellan stad och natur.

Konstverket är ett av tre ljuskonstprojekt runt om i Haninge.


27 barns bana

Verket 27 barns bana är en träbana som ringlar sig fram på gården vid Tallens förskola.Fotograf: Jann Lipka

av konstnärskollektivet Raketa
Uppförd 2013, nedtagen 2020. Vid Tallens förskola i centrala Handen

På Tallens förskola i centrala Handen ringlar sig en bana av trä fram på gården. Banan är resultatet av ett nära samarbete mellan barn, pedagoger och konstnärskollektivet Raketa. I ett och ett halvt år arbetade Raketa på förskolan med konstverket 27 barns bana. Barnens delaktighet har löpt som en röd tråd igenom hela projektet. I workshops har konstnärer och barn lekt och pratat kring frågor som rör närmiljö, landskap och natur. När konstnärerna inte varit på plats har pedagoger fortsatt arbetet i den dagliga verksamheten.

- Det är svårt att säga var våra och barnens tankar och idéer har börjat och slutat, de är som en tät väv, säger Raketa

Raketa verkar i samarbetsprojekt inom konst, design, arkitektur och digital media. Deras arbetsmetod utgår ifrån samarbeten med människor på platsen dit de kommer. I projektet på förskolan Tallen deltog konstvetare Macarena Dusant, arkitekt Camilla Schlyter, konstnär Åsa Lipka Falck.
Foto: Jann Lipka.


Kropp-vatten-rörelse

Konstverk  Torvalla SimhallFoto: Jann Lipka

av Julia Adzuki
Född 1980 i Australien.
Uppförd 2013/2021, i Torvalla simhall, centrala Handen

Konstverket Kropp-vatten-rörelse är en omgestaltning av entrén till Torvalla simhall i centrala Handen. Konstnären heter Julia Adzuki. Symboliken i vattnets förmåga till förvandling och de organiska former som bildas vid smältande is och snö är synlig i gestaltningen.

Bokträdet vid ingången har formen av ett träds grenverk, här kan besökare låna med sig en bok hem. Ur drickfontänen Smältvatten sprutar vattenstänk med utskurna droppar i spegelglas. Framför simbassängen skapar sittskulpturen Kontinentaldrift en samlingsplats för alla. Valet av naturliga och taktila material bjuder in till att slå sig ner, röra vid eller kanske leka med.

På frågan hur konstnären har känt inför uppdraget svarar hon: - Jag har arbetat mycket med is som konstnärligt material tidigare därför kändes det helt naturligt att vatten blev ett genomgående tema här. Våra kroppar består till största del av vatten och symboliken i vattnets förmåga till förvandling är viktig för mig.

Julia Adzuki är född i Australien. Tillsammans med Patrick Dallard har hon företaget SymbioLab, en mobil plattform för kreativ forskning, experiment och interagerande med natur, djur och människor.

En del av tidigare gestaltning från 2013 togs bort i december 2019 (Snöspets och Konstskog) på grund av slitage och behov av insyn i bassängen.


A Sudden Gust of Wind (efter Hokusai och Wall)

Konstverkeet Sudden gust.Foto: Aglert
Fotograf: Katja Aglert

av Katja Aglert i ett samarbete med A Sudden Gust of Wind
ungdomarna Maria Dietrichson och Marco Marcel.
Född år 1970 i Sundbyberg.
Uppförd juni 2012, nedtagen 2014, tidigare tunnel i centrala Handen.

Verket A Sudden Gust of Wind (efter Hokusai och Wall) är bilder skapade för 18 plåtar som sitter i tunneln vid Handens pendeltågsstation. Att tunneln är ett rum för ständig rörelse har varit en viktig utgångspunkt för konstverkets tillkomst.

De nio bildsekvenserna på var sida kan ses som frysta ögonblick i tid. När betraktaren förflyttar sig genom tunneln sätts de i rörelse, som en animerad film eller en visualiserad tidsresa.


Bokbussen

Bokbussen åker på en landsväg en solig sommardag

av Kristoffer Zetterstrand.
Född år 1973 i Stockholm.
Färdigställdes 2009.
Konstkonsult: Po Hagström

Kristoffer Zetterstrand har gestaltat bokbussens utsida. Grundidén utgår från bussens verksamhet och dess användning och ska tydligt signalerade sitt innehåll, både på kort och långt håll, stillastående och i rörelse.

Här finns motiv ur konsthistorien och från samtida media som dataspel. Extra många detaljer finns att se för barn, men även texter på olika språk som en integrerad del av helheten.


Hålet genom månen

En staty över Fredrika Bremer

Fredrika Bremer av Bianca Maria Barmen, född 1960.
Uppfört 2005, vid Fredrika Bremerskolan.

För skolans entré har konstnären skapat en bronsskulptur i tre delar till minne av Fredrika Bremer (1801-1865). Författaren Fredrika Bremer levde och verkade på Årsta slott beläget i Haninge. Fredrika Bremer är skulpterad i helfigur, intill står två kvadratiska bronsskivor där konstnären har återgivit en fjärilspuppa och en fjäril med utbredda vingar – en beskrivning av en utvecklingsprocess.


Filosof

Bronsskulpturen Filosof

av Sture Collin.
Född år 1939.
Uppfört 2002, på Eskilsvägen vid busstationen Haninge centrum.

Sture Collins bronsskulptur Filosof har ett livfullt formspråk som förmedlar humor och värme. Med den grubblande figuren vill skulptören påminna oss om att våga pröva och omvärdera och att vi inte ska slå oss till ro med en enda sanning.


Vattenflora

Två målningar med motiv som liknar meditativa tecken

av Anders Karlsson.
Född år 1950 i Västerhaninge.
Uppfört 2000, vid kommunhusets entré.

Mitt i vardagen i väntan på hissen möter oss två målningar med motiv som liknar meditativa tecken. Det spröda och sökande tecknandet med färgen är konstnärens signum.


Kadabra

Konstverket Kalabra som består av två portaler och fyra små lusthus

av Lennart Andersson.
Född 1945.
Uppfört 2000, vid Runstensskolan.

För Runstensskolan har konstnären skapat två portaler vid skolgårdens entréer och fyra små lusthus, allt i hugget och bemålat trä.


Fåglarna i Handen

Två barn leker i plaskdammen med stenstatyerna En fågel i handen

av Pye Engström.
Född år 1928 i Danderyd.
Uppfört 1999, i Eskilsparken.

Eskilsparkens unika landskap – från början ett sandtag – bjuder på svepande, öppna linjer. I en del av parken finns amfiteatern med en fontäns plaskande ljud och Pye Engströms skulpturgrupp i huggen granit. De tio olika skulpturerna präglas av hennes detaljrika och livsbejakande formspråk och bär på historier och hemligheter vi inte kan undvara.


Skulptural byggnad

Två skulpturer i rostfritt stål

av Sivert Lindblom.
Född år 1931 i Husby-Rekarne.
Uppfört 1970/2002, vid Haninge kulturhus övre entré.

De två skulpturerna i rostfritt stål köptes ursprungligen till Västerhaninge bibliotek 1970. Sin nuvarande placering fick de i samband med att Haninge kulturhus invigdes 2002. Skulpturernas veckade yta är blankpolerade och speglar betraktaren.


Naturmaskin

Naturmaskin är en skulpturgrupp i brons

av Olle Adrin.
Född år 1918 i Svedvi.
Uppfört 1969, vid Nynäsvägen 68-70.

Skulptören Olle Adrin skapade skulpturgruppen Naturmaskin i brons för Handens centrum 1969. Placeringen var då utanför biblioteket. Idag står skulpturen vid Nynäsvägen utanför bostadsrättsföreningen Lärkträdets flerfamiljshus. En taktil skulpturgrupp som hyllar livet och varje individs unika möjligheter.


Hind med kid

Staty på en hind med ett kid

av Arvid Knöppel 1892-1970.
Uppfört 1963, i Brageparken.

Arvid Knöppel tillhör en av Sveriges främsta djurskulptörer. I Brageparken har dovhjorten med sitt kid blivit ett kärt inslag i miljön.

Mer om den offentliga konsten i Haninge

Kontakt

Anna Ahlstrand
Intendent offentlig konst
Kultur- och fritidsförvaltningen
anna.ahlstrand@haninge.se
08-606 75 51
070-606 24 70

Mer om den offentliga konsten i Haninge

Senast uppdaterad: 2 februari 2023