Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Brandbergens konst

Om den offentliga konsten i Brandbergen i Haninge kommun. Läs mer om konsten i Klockarbergsparken och Paradisparken som finns på Brandbergens skola.

Vägvisare

Gångtunnel BrandbergenFoto: Tomas Hultgren

av Aleksandra Stratimirovic, född 1968
Uppförd januari 2021, vid gångtunnlar i Brandbergen

Ljusspridarna ovanför tunnlar i Brandbergen bygger på barns egna ord och tankar om framtiden. Ur barnens visioner plockas tankar om livet, vardagen och vad som ska hända i framtiden. De valda fraserna kan kopplas till förändring eller övergång till något nytt, som en tunnel kan symbolisera.


Lyckan är en gul kloss

Lekplats.Foto: Natasja
Foto: Natasja Jovic

av Joachim Carlsson, född 1966 i Göteborg.
Uppförd 2007, i Klockarbergsparken, Vädurens gata 227 (invid förskolan Trumman).

För Klockarbergsparken har konstnären skapat ett trettital uppförstorade och olikformade lek- och byggklossar. Klossarna är gjutna i betong och målade i klara färger. Konstnären ser den cirkelformade platsen - klädd med slitstarkt och mjukt gummiunderlag - som en scen där allting kan hända. Klossarna har en noggrant uttänkt position. Här finns portaler, klocktorn och solur, men också sittplatser och bord.


Paradisträdgården

Två granar på en skolgård.Foto: Haninge kommun
Foto: Annika.

av Kennet Williamsson, född 1951.

Uppförd 2002, på Brandbergens skolas skolgård.

På en gatstensbelagd oval är en skulpturgrupp om två blad och tre blomklockor placerad. De kraftfulla, uppsträckta bladen tränger upp ur marken medan blomklockorna uttrycker något mer sprött och ömtåligt.


På rygg

Konstverk av Karin IssefFoto: Annika

av Karin Issef, född 1952.
Uppförd år 2000, på Vattumannens gata 143.

Längs Vattumannens gata finns en platsbildning med träd och bänkar. Här finns skulpturen På rygg i betong – en vädjande och värnlös figur som gärna blir klappad.


Leklabyrint

Skulptur av en katt.Foto: Eva Simonsson

av Karin Issef, född 1952.
Uppförd år 2000, på Oxens gata 246.

Inte långt från Vattumannens gata finner man av samma konstnär verket Leklabyrint. Labyrinten är uppförd i murat tegel likt ett antikt mönster och följer naturens sluttning. Konformade stolpar signalerar ingång, men sedan förlorar man sig i olika rum eller världar. Här och där lurar beskyddande småfigurer i muren.


Brev från Jordbro

FilmclipFoto: Sakhi Alizada
Foto: Sakhi Alizada, Ahmad Rezaei, Désirée Bayibsa, Yasin Safdari och IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering)

Brev från Jordbro är samlingsnamnet på fyra kortfilmer av ungdomarna Sakhi Alizada, Désirée Bayibsa, Yasin Safdari och Ahmad Rezaei från Jordbro och konstgruppen IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering) bestående av konstnären Estella Burga, konstvetaren Macarena Dusant samt konstnären och forskaren Isabel Löfgren.

Under våren 2017 har de träffats på Porten - Ungkulturhuset i Haninge med målet att undersöka gestaltning genom text och rörlig bild. Filmerna bygger på en gemensam form: att skriva ett brev, till vem eller vad som helst. Breven har sedan blivit till varsin film: "I sömnen", "Kära himlen", "Regn" och "Varför är det så?".

Fyra poetiska filmer om ungas villkor och tankar i dagens Sverige.

Brev från Jordbro består av:

I Varför är det så? (05:13) berättar Sakhi Alizada uppriktigt för alla om hur det är att vara Sakhi, just nu.

I sömnen (03:57) av Yasin Safdari bygger på ett brev till föräldrarna, var de nu än är.

Regn (05:09) av Desirée Bayibsa är en betraktelse över existentiella frågor genom ett brev från en fiktiv person till sig själv.

I Kära himlen (05:16) ställer Ahmad Rezaei frågor till molnen om varför världen ser ut som den gör.

Filmprojektet är en del i arbetet med den offentliga konsten där ungdomar är delaktiga från planering till slutgiltigt resultat.

Kontakt

Anna Ahlstrand
Intendent offentlig konst
Kultur- och fritidsförvaltningen
anna.ahlstrand@haninge.se
08-606 75 51
070-606 24 70

Mer om den offentliga konsten i Haninge

Senast uppdaterad: 24 januari 2022