Vega skola och aktivitetshus

I augusti 2023 öppnar Vega skola och aktivitetshus mitt i centrala Vega. Här planerar vi för både förskola, grundskola, bibliotek, kulturskola och ungdomsverksamhet. Dessutom finns en idrottshall, ett rörelserum och rum för möten och aktiviteter.

Datorgenererad bild på ett vitt stort hus.

Vega skola och aktivitetshus ska vara en mötesplats för alla med aktiviteter av olika slag både dag, kväll och på helger och lov.

Upplev eller skapa själv

I Vega skola och aktivitetshus får kulturen ta plats. Det kommer att finnas utrymme för teater, konserter och föreläsningar. Biblioteket möter vid entrén och kulturskolan har moderna, anpassade lokaler för musik och skapande.

Dessutom kan möteslokaler i olika storlekar bokas för andra aktiviteter.

Idrottshallen och rörelserummet ger möjlighet till fysisk aktivitet som idrott, yoga eller dans.

Vi fyller aktivitetshuset tillsammans

Vill du vara med och fylla aktivitetshuset med liv? Lokalerna är utformade så att de kommer att kunna användas av både föreningar, privatpersoner och andra aktörer. Läget bredvid pendeltågsstationen gör det lätt att ta sig till aktivitetshuset från stora delar av Haninge och Stockholm.

Senast uppdaterad: 1 september 2022