Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Åby 1:39 med flera

Här kan du läsa om detaljplanearbetet för Åby 1:39 med flera och vad nästa steg i utvecklingen av området blir. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostäder med verksamheter och förskola på platsen.

Den 24 september 2018 § 196 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag baserat på planbeskedsansökan. Planuppdraget inkluderar förutom Åby 1:39 även fastigheterna Åby 1:49 och Åby 1:148 som ägs av Tornberget och kommunen. 

Samråd

Mellan den 24 november 2020 och 12 januari 2021 var ett förslag för detaljplanen ute på samråd. Planförslaget har reviderats efter de synpunkter som kom in och sammanställts i en samrådsredogörelse.

Granskning

Detaljplaneförslaget har under perioden 11 maj – 22 juni 2022 varit föremål för granskning med berörda myndigheter, fastighetsägare, boende med flera. Under granskningstiden har materialet varit utställt i Haninge kommunhusets foajé samt på kommunens hemsida där fanns möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget.

Vad händer nu?

Granskningsperioden är nu över, så alla inkomna synpunkter kommer att granskas och sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Här kan du läsa mer om detaljplanprocessen.

Granskningshandlingar

Ni kan se alla planhandlingar och utredningar digitalt för både samråd och granskning.

Samrådshandlingar

Planuppdrag

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående

Det här är klart
Uppdrag: 24 september 2018
Samråd: 24 november 2020 - 12 januari 2021
Granskning: 11 maj - 22 juni 2022

Det här är kvar
Antagande: 
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Mouna Djoudi

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2024