Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Vreta 5:3

Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheten Vreta 5:3 i Krigslida. Syftet med att ta fram detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på fastigheten.

Snedbild över planområdet Foto: Haninge Kommun

Den 19:e december 2023 fick planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Vreta 5:3. Planområdet är obebyggt i dagsläget och består av blandskog. Vreta 5:3 är idag inte planlagt.

Vad händer nu?
Detaljplanen befinner sig nu i ett inledningsskede. I detta skede tas olika utredningar fram för att undersöka områdets förutsättningar. När utredningarna är färdiga och ett planförslag arbetats fram kommer detaljplanen att ställas ut för samråd. Det finns då möjlighet att komma in med synpunkter på detaljplanen.

Detaljplanen planerar att ställas ut på samråd under senare delen av 2024.

Är du nyfiken på hur kommunen arbetar fram en detaljplan? Då kan du läsa mer här. 

Projektets tidsplan

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Planuppdrag: 2023-12-19

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:

 

Kontaktuppgifter till planavdelningen

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Fredrik Palm

Senast uppdaterad: 17 januari 2024