Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för del av Gudö 13:1

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga småhus på delar av fastigheten Gudö 13:1 i Vendelsö.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för delar av fastigheten Gudö 13:1.

Syftet med den nya detaljplanen är att utreda förutsättningarna för småskalig bostadsutveckling på del av Gudö 13:1 i Vendelsö. Tre nya fastigheter kan komma att byggas på platsen, närmast Långsjön. 

Beslutet om planuppdrag fattades av samhällsbyggnadsutskottet september 2023.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga småhus inom del av fastigheten Gudö 13:1. Detaljplanen ska även bidra till att platsen behåller sin karaktär som gles stadsbygd.

Utredning pågår

Just nu undersöker kommunen om marken på fastigheten är lämplig för förtätning.

När ett första förslag har arbetats fram kommer kommunen att ställa ut förslaget för samråd. Då finns möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Närmast berörda kommer att få mer information om detta när det blir aktuellt.

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Uppdrag: 2023-09-26

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Eljesa Kasa

 

Senast uppdaterad: 15 april 2024