Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Åby 1:136 med flera "Nytorps skola"

Här kan du läsa om detaljplanearbetet för Åby 1:136 med mera och vad som blir nästa steg i utvecklingen av området. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola och en ny grundskola på platsen.

Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 20 juni 2023 § 39 om planuppdrag baserat på planbeskedsansökan. Planuppdraget inkluderar förutom Åby 1:136 även delar av fastigheterna Åby 1:141 och Åby 1:49 som ägs av kommunen.

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för en ny konceptförskola och en grundskola inom planområdet. I planarbetet ska även förutsättningarna för och behovet av en gång- och cykelväg samt ny gatukoppling med bussförbindelse mellan Björnvägen och Åbylundsvägen utredas.

Just nu utreds ett antal frågor innan det kan bli aktuellt att detaljplanen ska ut på samråd.

Här kan du läsa mer om detaljplanprocessen.

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående detaljplan

Det här är klart
Planuppdrag: 2023-06-20

Det här är kvar
Samråd: 
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Mouna Djoudi

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023