Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafikprojekt

Läs om aktuella trafikprojekt på det kommunala vägnätet för mer hållbara, tillgängliga och trafiksäkra resor i Haninge kommun. Vill du fördjupa dig så hittar du också strategierna och planerna som ligger bakom.

Cyklist på cykelbana utefter det regionala cykelstråket Västerhaningestråket Cykelbana längs Västerhaningestråket, ett av kommunens regionala cykelstråk Foto: Haninge kommun

Utgångspunkten för de trafikprojekt som presenteras är Haninge kommuns Trafikstrategi, Trafikplan, Cykelplan och Trafiksäkerhetsprogram. Haninge kommun arbetar aktivt för att underlätta för och uppmuntra till hållbara resor. Trafikplan - prioritering av åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg

Trafikstrategin konkretiseras genom ett antal åtgärdsplaner varav Trafikplanen är en. Trafikplanen tydliggör hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Syftet är att presentera åtgärdsförslag som leder till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg till förmån för hållbara färdsätt. Trafikplanen omfattar vägnät med både kommunalt och statligt väghållarskap.

Trafikprojekten bidrar tillsammans med övriga stadsbyggnadsprojekt till att våra mål om ett långsiktigt hållbart trafiksystem nås. 

Pågående trafikprojekt på det kommunala vägnätet

Genomförda projekt

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024