Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hållbart resande

Haninge kommun arbetar aktivt för att främja hållbara resor. I Haninge ska det vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids stora utmaningar och att minska utsläppen från resor och transporter, som är den största bidragande faktorn till uppvärmningen, är avgörande. Genom att välja gång-, cykel- eller kollektivtrafik kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som vi kan spara en slant, förbättra hälsan och minska bullret i vårt vackra Haninge.

Cyklist på cykelbana utefter det regionala cykelstråket Västerhaningestråket Cykelbana längs Västerhaningestråket, ett av kommunens regionala cykelstråk Foto: Haninge kommun

Haninge kommun har, tillsammans med andra aktörer inom trafikområdet, ett stort ansvar för att planera, bygga och underhålla den infrastruktur som gör det lätt att resa hållbart. I Haninge finns det idag över 160 kilometer cykelväg och vi fortsätter att bygga ut cykelvägnätet, läs mer om våra aktuella projekt.

Kommunens arbete med hållbara resor syns i styrande dokument som bland annat översiktsplanen, klimat- och miljöpolitiska programmet och i trafikstrategin. Men framför allt syns det runt om i Haninge där gång- och cykelbanor växer fram, cykelparkeringar upprustas och utökas och beteendepåverkande åtgärder för att öka gång, cykel och kollektivtrafik genomförs.

Senast uppdaterad: 5 september 2023