Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningen Vendelsövägen och Dalarövägen

Framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Vendelsövägen och Dalarövägen ökar genom trafiksignalreglering av korsningen och förbättringsåtgärder för gående och cyklister.

Karta som visar vart det ska byggas trafiksäkerhetsåtgärder på Dalarövägen Foto: Haninge kommun

Arbete pågår för att signalreglera korsningen i alla riktningar. Åtgärden kommer skapa en tydligare och mer framkomlig trafiksituation för samtliga trafikslag. Arbetet planeras pågå till hösten 2024. 

I projektet ingår också att gång- och cykelbanan längs med Dalarövägen, mellan Nynäsvägen och Vendelsövägen, breddas för att erhålla standard för regionalt cykelstråk. Vendelsövägen breddas vid anslutningen mot Dalarövägen för att möjliggöra möte mellan bussar och övergångsställena i korsningen får en bättre och tydligare utformning. 

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering

Senast uppdaterad: 20 maj 2024