Trafik och gator

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt, trafiken berör oss alla dagligen. I Haninge kommun vill vi att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet. På trafiksidorna kan du läsa om hur kommunen jobbar för trafiksäkerhet och för att främja hållbara resor. Här finns också information om parkering, vinterväghållning, skrotning av fordon med mera.

Vi reser smart-logotyp med illustrationer av cykel, buss, elbil, tåg

Haninge kommun ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar, Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Haninge kommun arbetar aktivt för att det ska vara lätt att gå, cykla och resa kollektivt, genom att välja hållbara resesätt kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid. I Haninge växer nya gång- och cykelbanor fram, cykelparkeringar upprustas och vi arbetar med att påverka våra invånares val av resor genom olika projekt, till exempel Smarta resval. 

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar som kommer in till vår trafikenhet

Aktuellt

Gångbron mellan Söderby och Mårtensdal är bortmonterad och vägen är avstängd.

2022-07-20
Gångbro över Gudöbroleden nedmonterad

På grund av en påkörningsskada har gångbron mellan Mårtensberg och Söderby monterats ned. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till alternativa vägar.

Illustration över hur man bör klippa skymmande växtlighet för att skapa trygga och säkra vägar i Haninge

2022-07-07
Hög tid att klippa häcken

Under högsommaren när växtligheten är som mest prunkande är det viktigt att du som fastighetsägare klipper och håller efter häckar och annan skymmande växtlighet längs med din tomtgräns. Detta för att säkra god sikt för alla trafikanter och därmed också skapar trygga och säkra vägar och gång- och cykelbanor.

Kontakt

Trafik- och vägfrågor
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Journummer, kl 17-07 om felet kräver en omedelbar insats:
08-606 88 00


Felanmälan

Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen?

Gör en felanmälan

Senast uppdaterad: 4 maj 2022