Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafik och gator

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt, trafiken berör oss alla dagligen. I Haninge kommun vill vi att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet. På trafiksidorna kan du läsa om hur kommunen jobbar för trafiksäkerhet och för att främja hållbara resor. Här finns också information om parkering, vinterväghållning, skrotning av fordon med mera.

Vi reser smart-logotyp med illustrationer av cykel, buss, elbil, tåg

Haninge kommun ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar, Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Haninge kommun arbetar aktivt för att det ska vara lätt att gå, cykla och resa kollektivt, genom att välja hållbara resesätt kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid. I Haninge växer nya gång- och cykelbanor fram, cykelparkeringar upprustas och vi arbetar med att påverka våra invånares val av resor genom olika projekt, till exempel Smarta resval. 

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar som kommer in till vår trafikenhet

Aktuellt

Barnvagn på sandad isig vägbana

2023-11-07
Välkommen på utdelning av sand och salt

Nu finns återigen möjligheten för dig som Haningebo att hämta upp sand och salt. Lördag den 18 november är du välkommen förbi oss på Anläggarvägen 6 i Handen för att hämta sand och salt i färdigförpackade hinkar, helt kostnadsfritt.

Skiss över framtida trafikplats Slätmossen

2023-06-02
Trafikpåverkan vid Vattenfalls vattenvärmeverk i Jordbro under juni-augusti

Inför att Tvärförbindelse Södertörn byggs så kommer Vattenfall under juni-augusti utföra flytt av fjärrvärmeledningar vid Vattenfalls vattenvärmeverk i Jordbro. Detta arbete kommer att påverka framkomligheten i området för bilister och cyklister under perioden.

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-Torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023