Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafiksäkerhet

Grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är nollvisionen, en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Olyckor kan inte alltid undvikas, människor gör misstag. Däremot kan följderna av olyckor mildras genom att vägar och fordon blir säkrare.

Foto: Mostphotos

Trafiksäkerhetsprogram 2017-2021

Haninge kommun tar fram ett trafiksäkerhetsprogram för att stödja och förankra trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen och bidra till att våra nationella trafiksäkerhetsmål uppnås. Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet ger en bild av trafiksäkerhetsläget i kommunen och redovisar en åtgärdsplan för trafiksäkerhetsåtgärder som Stadsbyggnadsförvaltningen råder över år 2017-2021.

Trafiksäkerhetsprogram (2017)
Trafiksäkerhetsprogram (2019) - Uppföljning


Hastighetsplan

För ökad trafiksäkerhet, trygghet, förbättrad miljö och tillgänglighet antog kommunen 2015 en hastighetsplan. Främst har 50 km/tim ersatts med 40 km/tim. Att införa nya hastighetsgränser var en del i vårt trafiksäkerhetsarbete. Med hastigheter bättre anpassade till verkligheten och till den miljö man vistas i ökar säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Samtidigt skapar vi en bättre miljö och ökad tillgänglighet. 

Hastighetsplan karta
Hastighetsplan 2014


Hjälp oss skapa en trygg trafikmiljö vid skolan

  • Skapa så kallade vandrande och cyklande skolbussar
  • Använd trafiksäkra avlämningsplatser
  • Till skolan på egna ben, en viktig del av barnens utveckling
  • Kör försiktigt. Gå och cykla gärna
  • Tänk på hastigheten, det kan rädda liv
  • Se till att alla i bilen har bälte

Trafikeniskolan.se: På egna ben till skolan

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023