Skötsel av gator och vägar

Underhåll och skötsel av gator och vägar innebär allt från sandupptagning och sopning under sommarhalvåret till snöröjning och halkbekämpning under vintern.

Här hittar du information hur vi arbetar med underhåll och skötsel av våra kommunala gator och vägar inom Haninge tätort.

  • När på våren vi tar upp sand från våra gator och gång- & cykelvägar och hur du kan hjälpa oss på bästa sätt
  • Vad bör man tänka på som fastighetsägare när det gäller skymmande växtlighet i närheten av vägar
  • Så här jobbar vi med snöröjning och halbekämpning
  • När kommer plogbilen till just din gata?

Vilka vägar ansvarar kommunen för?

Trafikverkets har en interaktiv karta som visar ansvarsfördelningen mellan statlig, kommunal och enskilda väghållare.

Se Sveriges vägar på karta

Under Dataslag på karta, välj Väghållare i den andra rullistan. Det går att söka sig fram till rätt adress/väg alternativt zooma in sig.

Felanmälan

Här kan du anmäla om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö.

Felanmäl trafik- och utemiljö

Senast uppdaterad: 16 mars 2022