Parkering

Här kan du läsa om hur du betalar din parkeringsavgift med mobiltelefon, hur du söker parkeringstillstånd, var infartsparkeringarna finns och vilka parkeringsregler som gäller i kommunen.

Bilar parkerade på gatan Bilar parkerade på gatan Foto: Mostphotos

Aktuellt om parkering

Nu blir Haninges infartsparkeringar avgiftsfria


Mobilbetalning för parkering

På vissa av kommunens parkeringar kan du betala parkeringsavgiften med mobiltelefon. Du kan starta och avsluta din parkering utan att på förhand registrera dig för tjänsten. 

Mobilbetalning

Parkeringsavgifter per zon


Se var infartsparkeringarna finns

Infartsparkeringarna är till för dig som vill ta bilen till en busshållplats eller pendeltågsstation, för att där åka vidare med buss eller tåg.

Infartsparkeringar


Lastbilsparkeringar

Här ser du var i Haninge kommun det finns lastbilsparkeringar.

Lastbilsparkering


Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Finns ditt fordon med på listan

Senast uppdaterad: 27 april 2022