Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på Vendelsömalmsvägen och Vendelsö skolväg

Längs Vendelsömalmsvägen och Vendelsö skolväg pågår arbeten för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter.

Längs med Vendelsö skolväg och den del av Vendelsömalmsvägen, som ansluter till det regionala cykelstråket längs Gudöbroleden, saknas cykelinfrastruktur. Med start september 2023 genomför vi en utbyggnad av en gång- och cykelbana längs med en del av Vendelsömalmsvägen och en del av Vendelsö skolväg.

Vägen kommer att vara öppen för bil-, gång- och cykeltrafik under hela byggtiden. Det kommer periodvis råda begränsad framkomlighet för både bil-, gång- och cykeltrafik under byggtiden. 

Utbyggnad av cykelbana längs Vendelsö skolväg planerar att utföras i etapper där den första etappen sker under 2023 och 2024. I projektet ingår också att se över behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen samt utformning av busshållplatser.

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering

Senast uppdaterad: 25 september 2023