Upplåtelser och dispenser

Här hittar du information och ansökan gällande upplåtelser och dispenser för schaktarbete och trafikanordningsplan. Här hittar du information om transporttillstånd. Vet du vad som gäller om du vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang? Eller behöver du ställa ut en container på gatan för att röja i garaget?

Senast uppdaterad: 15 mars 2022