Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafik

Här hittar du information om pågående trafikprojekt, trafiksäkerhet, trafikplanering samt cykling och cykelvägar.

"" Foto: Mostphotos

Haninge kommun ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna. För mer information besök: trafikverket.se


Trafikstrategi för Haninge kommun

För att möta utmaningen med ökade behov av transporter har Haninge kommun en politiskt antagen trafikstrategi. Strategin antogs av Kommunstyrelsen 2018.

Trafikstrategin ska genomsyra kommunens arbete med trafik och resor och bidra till att uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Syftet med trafikstrategin är att ge vägledning och vara stöd i beslut som rör trafikplaneringen i Haninge.

Vårt mål är att "Resor i Haninge ska vara hållbara , trafiksäkra och tillgängliga". För att uppnå den övergripande målbilden har sex målområden pekats ut. Det är cykel, gång, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkering och framkomlighet på väg.


 

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023