Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny översiktsplan - så blir Haninge i framtiden

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Haninge kommun har börjat. Den nya översiktsplanen fokuserar på tiden fram till år 2050 med vissa utblickar mot år 2070. Arbetet förväntas vara klart i juni år 2026. Fram tills dess finns flera möjligheter att vara med och tycka till om hur kommunen kan utvecklas. Just nu har vi precis avslutat en enkät som låg öppen fram till 17 maj. Sammanställning av svaren pågår.

bild från torg en solig dag Poseidons torg i Handen, en plats att mötas på. Foto: Olof Holdar

Tack för ert deltagande!

Mellan 17 april - 17 maj fanns det möjlighet att via en enkät berätta för oss, som arbetar med att ta fram den nya översiktsplanen, om din favoritplats i Haninge, vad som är viktigt för utvecklingen av Haninge i framtiden och om det finns något särskilt som du önskar ska förändras. Enkäten är nu avslutad och vi arbetar med att gå igenom inkomna svar. En sammanställning av svaren kommer att redovisas på den här sidan under juni. Tack till alla er som deltog i enkäten!

Så tar vi fram översiktsplanen

Arbetet med att revidera översiktsplanen är en process i flera steg som tar tid. Arbetet startade i oktober år 2023 genom ett beslut i kommunfullmäktige och förväntas bli klart genom ett beslut i kommunfullmäktige i juni år 2026.

Just nu befinner sig arbetet i skedet "Utforma planförslag". Vi har hämtat in tankar, idéer och synpunkter på framtidens Haninge och arbetar nu med att ta fram ett första utkast (planförslag) på den nya översiktsplanen. 

När ett planförslag finns färdigt genomförs ett så kallat ”samråd” där alla får tycka till och lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse och är med och påverkar revideringen av planförslaget. Samråd av planförslaget planeras till våren år 2025. 

Ett reviderat planförslag ställs sedan ut för så kallad ”granskning” där det finns en sista möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på planförslaget. Därefter sker slutlig revidering av planförslaget innan kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya översiktsplanen, sannolikt i juni år 2026.

Den nya översiktsplanen är sedan vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen. En gång per mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller inte. När översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell revideras den.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Läs mer om översiktsplanering på Boverkets webb.

Gällande översiktsplan

Här kan du läsa i den gällande översiktsplanen. Översiktsplan 2030

Senast uppdaterad: 24 maj 2024