Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vattentjänstplan för Haninge kommun

Haninge kommun tar nu fram en vattentjänstplan enligt ett nytt lagkrav från 1 januari 2023. Berörda fastighetsägare och myndigheter kan tycka till om vattentjänstplanen när den är på samråd under 2024. Här kan du läsa mer om vårt arbete med vattentjänstplanen.

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska tillgodoses enligt lag (2006:412). Den ska också innehålla åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.  

Hur går arbetet till? 

Nu undersöker vi behovet av allmänna vattentjänster för Haninges drygt 60 områden som i dag har enskilt vatten och avlopp. Vi tar då hänsyn till bland annat dricksvattenkvalitet, dricksvattentillgång och förutsättningar att ordna med enskilt avlopp med godtagbart skydd för sjöar och vattendrag.  
 
Bedömningen av behoven väger vi sedan samman med utbyggnadsstrategin i översiktsplanen för att sedan föreslå vilka områden som ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Förslaget till vattentjänstplanen ställs sedan ut på samråd och då finns det möjlighet för berörda fastighetsägare och myndigheter att tycka till om den. Därefter genomför kommunen en analys av de yttranden som kommit in under samrådet och ser om planen behöver revideras. 

Ett slutligt förslag till vattentjänstplan beräknas antas av kommunfullmäktige under senare delen av 2024. Ärendet kommer först att passera samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan beslut i kommunfullmäktige.

Vattentjänstplanen ersätter VA-planen när den är antagen.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024