Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Norrby, mitten-etappen, Opp-Norrby 2:540 m.fl.

Planläggningen innebär en förtätning av området, huvudsakligen i form av friliggande villor. Ett kommunalt vatten- och avloppssystem ska inrättas, och vägstandarden ska höjas med utbyggnad av gång- och cykelbana längs några av vägarna.

Kartbild som visar planområdet för Norrby mittenetappen. Norrby – föreslaget planområde för mitten-etappen.

I planarbetet ska det bland annat utredas om områdets badplats, där marken idag ägs av Skanska, ska övergå till ett kommunalt ägande och vilka andra områden som ska utgöra bostadsnära naturmark. Det ska också utredas om det är möjligt att skapa en sammanhängande promenadväg längs med stranden.

Vad händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat om ett nytt planuppdrag 2024-02-20, § 6, att detaljplan ska upprättas för mitten-etappen.

Ett antal utredningar pågår, där resultatet kommer ligga till grund för detaljplanen. Utredningarna rör bland annat buller, trafik, översvämning och geotekniska förhållanden. En bedömning av antalet möjliga styckningar i området kommer också att tas fram som underlag till detaljplanen. 

Parallellt med planarbetet kommer förprojektering av vägar och vatten- och avloppsystem att göras. En så kallad systemhandling tas fram som också kommer att ligga till grund för detaljplanen.

Se vanliga frågor och svar om Norrby här.

Handlingar 

MITTEN ETAPPENS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Programuppdrag: 19 mars 2007
Program: 13 september 2010
Planuppdrag: 29 september 2014

Det här är kvar
Samråd: Preliminärt under kvartal 4, 2026
Granskning: Preliminärt under kvartal 1, 2027
Antagande: Preliminärt under kvartal 4, 2027
Laga kraft:

Omvandlingsområden

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 18 mars 2024