Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun.

Datum för flytt Fabrikat
2022-05-24 DW425PH (PL)
2022-06-09 UDT440
2022-06-17 UAM624
2022-06-17 WZA912
2022-06-17 UEP173
2022-06-21 YLZ666
2022-06-27 SPW858
2022-06-27 EL343TT (PL)
2022-06-27 OLP00N
2022-06-27 HUJ229
2022-07-04 LOI-194 (FIN)
2022-07-08 RTX008
2022-08-09 WMY217
2022-08-23 ZS5680N (PL)
2022-08-23 ULM855

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022