Parkering för rörelsehindrad

Är du folkbokförd i Haninge kommun och har en varaktig funktionsnedsättning som begränsar dina möjligheter att gå? Då kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Parkeringstillståndet gör det enklare för dig att parkera så nära resmålet som möjligt.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Du som är folkbokförd i Haninge kommun och har en funktionsnedsättning som begränsar din gångsträcka kan ansöka om parkeringstillstånd. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas både till en rörelsehindrad person som själv kör fordonet, och till en rörelsehindrad person som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet (som passagerare).

Har du ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt gångavstånd, då kan du beviljas parkeringstillstånd.

Om du inte själv kör fordonet kan parkeringstillstånd utfärdas, om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att du som funktionsnedsatt regelmässigt behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att ansökan ska vara komplett för handläggning behöver du bifoga:

· Läkarintyg
· Fotografi (bilden ska ha måtten 45×35 mm och vara med vit bakgrund)
· Namnteckning (skriv på vitt papper)

Fyll i blanketten och skicka till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Teknik
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge

Beslut av parkeringstillstånd

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. Även om du tidigare fått parkeringstillstånd utfärdat innebär det inte att du automatiskt beviljas ett nytt parkeringstillstånd.

Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd fattas av kommunens stadsbyggnadsnämnd.

Handläggning

  • Din ansökan bekräftas inom en vecka med ett svarskort. Saknar din ansökan något så kommer vi att kontakta dig.
  • Beslut skickas till dig inom en månad efter att komplett ansökan kommit oss tillhanda.
  • Dina insända handlingar behandlas enligt GDPR.
  • Beviljat parkeringstillstånd kommer att kunna hämtas ut under våra utlämningstider eller under överenskommen tid.

Vill du överklaga beslutet?

Det är möjligt att överklaga beslut hos Länsstyrelsen i Stockholm. (länk)

 

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2022