Flytt och skrotning av fordon

Kommunen har möjlighet att flytta och skrota bilar enligt lagen om flyttning av fordon. Står ett fordon felparkerat meddelar kommunen, i de flesta fall, detta till ägaren skriftligt. Ägaren har då tre vardagar på sig att flytta det felparkerade fordonet.

Flytt och skrotning av fordon
Kommunen har möjlighet att flytta och skrota fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Står ett fordon felparkerat meddelar kommunen, i de flesta fall, detta till ägaren skriftligt. Ägaren har då tre vardagar på sig att flytta det felparkerade fordonet. Om ägaren inte flyttar på sitt fordon omhändertar kommunen det. I vissa fall kan fordonet komma att flyttas till en uppställningsplats i avvaktan på ytterligare utredning. Bedöms fordonet som ett fordonsvrak skrotas det i samband med flytt.

Kungörelse om flyttade fordon

Fordon som står på icke kommunal mark
Om ett fordon står övergivet på en privat tomt-, företags- eller annan fastighetsmark så kan det flyttas på begäran av markägaren. Kostnaden för bortforsling betalas i första hand av markägaren som sedan får ansvara för att kräva tillbaka kostnaden av fordonsägaren.

Utlämning av fordon - betalning
För att få ditt fordon utlämnat måste du ha betalat din skuld till Haninge kommuns bankgironummer 5799-9260. Glöm inte att märka betalningen med ”Lösen bil registreringsnummer”. Exempelvis ”Lösen bil ABC123”.

Beloppet kan variera, normalt är det 2 800 kr. Kostnaden framgår på flyttprotokollet som du har fått via post. Har du obetalda och/eller förfallna parkeringsanmärkningar hos Transportstyrelsen? Då kan du behöva betala dem innan fordonet kan hämtas ut.

Frågor om ditt fordon?
Har du fått ditt fordon flyttat men inte något brev? Är du osäker på vilket belopp som ska betalas in? Kontakta oss på trafikenheten via trafik@haninge.se

Utlämning av fordon – bokning
Tänk på att du som fordonsägare måste kontakta trafikenheten och avtala en tid för utlämning av ditt fordon. När du hämtar fordonet ska giltig fotolegitimation uppvisas samt kvitto för inbetalning. Det är endast du som är fordonsägare som kan hämta ut ditt fordon.

Fordon flyttat av Polisen?
Polisen har också möjlighet att flytta fordon enligt samma lag. Har ditt fordon flyttats av Polisen så ska du kontakta dem via telefonnummer 114 14.

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2022