Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Parkeringsregler, förbud och felparkeringsavgifter

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Datumparkeringsområde

Datumparkeringsområde innebär att du inte får parkera på den sida av gatan som har jämna gatunummer på dagar med jämna datum. Motsvarande gäller för udda gatunummer på udda datum. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 00 – 12. Tänk på att om du vill parkera efter klockan 12 och avser att parkera till morgonen därpå ska du välja den sida där parkering är tillåten efter klockan 00.00.

Parkeringsförbudsområde och lokala trafikföreskrifter

Parkeringsförbudsområde innebär att det gäller ständigt parkeringsförbud inom hela området på vägens båda sidor tills du passerar en slutskylt. Inom området får du endast parkera på markerade parkeringsplatser och på gator som är skyltade med den blå-vita parkeringsskylten. Områdestavlorna finns uppsatta på varje gata som medger tillfart till respektive utfart från ett område.

Läs mer om parkeringsförbudsområden i Haninge kommun

Läs gärna Transportstyrelsens handbok Stanna och parkera

Felparkeringsavgift och kontrollavgift

Två lagstiftningar tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark och en civilrättslig som gäller tomtmark. För den som följer parkeringsbestämmelserna har det ingen betydelse var man parkerar. Om du däremot felparkerat och blivit rapporterad är det olika betalningsmottagare och var man vänder sig för att bestrida. Avgiften beror på hur fordonet varit uppställt. Beloppen är indelade i tre olika kategorier: 

  • 900 kr på sådan plats där det enligt lokal trafikföreskrift eller Trafikförordningen är förbjudet att stanna eller parkera. Exempelvis stannat eller parkerat på övergångsställe, gångbana, terräng eller på plats för rörelsehindrad, utan giltigt parkeringstillstånd.
  • 700 kr på sådan plats där det enligt lokal trafikföreskrift eller Trafikförordningen är förbjudet att parkera, exempelvis dubbelparkering eller parkerat på en så kallad städgata.
  • 500 kr på sådan plats där parkering är tillåtet men utan att betala parkeringsavgift på en tidsbegränsad parkeringsplats eller inte använt parkeringsskivan på rätt sätt. 

Har du fått en felparkeringsavgift ska denna betalas inom 8 dagar.

Parkeringsövervakning

I lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning framgår det att parkeringsanmärkningar får meddelas av kommunens förordnade parkeringsvakter och polisman. Kommunen kan också via upphandling överlåta parkeringsövervakningen till privata auktoriserade bevakningsföretag. Haninge kommuns parkeringsövervakning på gator, vägar och torg sköts huvudsakligen av bolaget QGS Bevakning.

Kontrollavgift

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Kontrollavgift utfärdas om du parkerat fel på mark som ägs av ett enskilt företag eller en enskild person. Har du fått en kontrollavgift av stadsbyggnadsförvaltningen och har synpunkter på avgiften kan du överklaga den till Hojab parkeringsservice. Mer information står angivet på kontrollavgiften.

Ditt överklagande ska sändas till: 
Hojab parkeringsservice 
Box 101
169 81 SOLNA

Felparkeringsavgift

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Felparkeringsanmärkning utfärdas om du varit felaktigt uppställd på kommunens gatumark. Om du vill bestrida en felparkeringsavgift ska du vända dig till polisen med din överklagan. Har du frågor om betalningen ska du kontakta Transportstyrelsen. Mer information står på parkeringsanmärkningen.

Ditt överklagande ska sändas till:
Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM
Registrator.stockholm@polisen.se

För mer information:
www.polisen.se

 

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Telefontid: Måndag-Torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se


Parkeringsbolaget QSG bevakning

Telefon 0774-40 30 30

Senast uppdaterad: 19 mars 2024